Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

„Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę albo nie pomagasz, kiedy możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. Bo twoje odwrócenie głowy pomaga tym, którzy dopuszczają się zła”.
Marek Edelman

„NIE BŁĄDŹMY, BĄDŹMY- TOLERANCJA” to inicjatywa nauczycieli toruńskich szkół ponadgimnazjalnych (Magdalena Tyczyńska, Krzysztof Greding, Ivka Macioszek, Łukasz Skowroński, Maria Jadczak) widzących potrzebę zorganizowania działań skierowanych do młodzieży, poświęconych tematyce migracyjnej, jednemu z najważniejszych współczesnych procesów globalnych.

CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna
zapraszają do czynnego udziału

w XIV Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji w dniach 3 - 10. X. 2016

pod hasłem „Uczeń podwójnie wyjątkowy”

Liczymy na twórcze zaangażowanie w organizację ETŚD na terenie Państwa placówek.

Prosimy o nadsyłanie propozycji działań lub sprawozdań z podjętych  działań w szkołach na załączonej tabeli (Pobierz tabelę) do 17.X. 2016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach obchodów odbędą się w siedzibie CKU- TODMiDN Plac św. Katarzyny 8:

 • 3.X.2016 godz.16 konsultacja dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i przedmiotów nauczania pod hasłem „ Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce  z udziałem pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Toruniu”
 • 5.X.2016 godz.16 konferencja dla nauczycieli szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • 7.X. i 10. X. 2016 godz. 9 „Turniej szkół” dla uczniów  klas IV - VI z opiniami o dysleksji rozwojowej (Pobierz regulamin turnieju)

Katalog nowości wydawniczych na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. http://www.bptorun.edu.pl/

Z pozdrowieniami
Małgorzata Kutyła, konsultant CKUTODM i DN
Agnieszka Reszkowska, doradca metodyczny CKU-TODM i DN   

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 603 944 525

Start 29 września 2016 r. o godz. 13.00.

Organizatorzy: CKU TODMiDN oraz Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Gra jest oparta na znajomości elementów biografii, twórczości literackiej i dokonań naukowych postaci związanych z Toruniem lub czasowo przebywających w naszym mieście (uszczegółowienie – pkt. 7).

Wychodząc naprzeciw zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej na wszystkich etapach edukacyjnych zapraszamy na szkolenia sfinansowane przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach XVII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2016 roku

WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE EDUKACYJNYM

W obecnych czasach kształcenie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych okazuje się niewystarczające. Informatyka to przede wszystkim rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, konstruowanie algorytmów, umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenie nowych narzędzi, programowanie. Rozwijanie umiejętności informatycznych w zakresie programowania i algorytmiki będzie miało bezpośredni wpływ na kompetencje przydatne na zajęciach z innych przedmiotów. Szkolenie pozwoli nauczycielowi na zapoznanie się z podstawowymi narzędziami programistycznymi, technikami algorytmicznymi i metodami pracy na zajęciach z programowania, odpowiednimi do etapu edukacyjnego prowadzonych zajęć.

 1. Forma adresowana jest do nauczycieli czynnych zawodowo,  zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Zostanie przeprowadzonych 15 piętnastogodzinnych szkoleń dla 300 nauczycieli czynnych zawodowow grupach maksymalnie 20 osobowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Dopuszcza się udział maksymalnie 5 osób z jednej rady pedagogicznej.
 4. Szkolenia będą prowadzone na dwóch poziomach:
  •    Poziom I:   (I i II etap edukacyjny),
  •    Poziom II:  III i IV etap edukacyjny.
 5. Poziom szkolenia należy wpisać przytemacie szkoleniaw karcie zgłoszenia.
 6. Zapisy na szkolenia przyjmujemy na podstawie karty zgłoszenia przesłanej na adres CKU-TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel./fax 56 6554156, 56 6577486.
 7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu,decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą e-mailową o miejscu i terminie szkolenia.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na:

10-godzinne szkolenie:
 „Wykorzystanie mediów społecznościowych w kształceniu dorosłych. Wykorzystanie chmury w edukacji oraz przykłady dobrych praktyk”

Szkolenie adresowane jest do: dla 40 nauczycieli szkół i placówek zawodowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w grupach maksymalnie 20 osobowych.

Cele szkolenia:

 • Poznanie rodzajów i zasad działania wybranych mediów społecznościowych oraz możliwości ich wykorzystania w kształceniu dorosłych.
 • Prezentacja wykorzystania chmury komputerowej do realizacji zadań zespołowych – udostępnianie i współdzielenie plików, praca synchroniczna.
 • Zapoznanie z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa w sieci Internet.

Program szkolenia:

 • Charakterystyka mediów społecznościowych.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji dorosłych, m.in.:
 • -  portalespołecznościowe (Facebook, LinkedIn, GoldenLine);
 • -  repozytoria wideo i grafiki (YouTube, Instagram, Pinterest);
 • -  blogi (Blogger, Twitter);
 • -  strony typu Wiki (Wikipedia, Wikispaces, Wikicytaty, Wikibooks, Wikinews, Wikipodróże).
 • Zapoznanie z pojęciem chmury komputerowej.
 • Zalety i wady pracy w chmurze.
 • Wykorzystanie chmury w edukacji, m.in.:
 • -  zespołowe tworzenie dokumentu tekstowego, arkusza kalkulacyjnego i prezentacji multimedialnej na dysku sieciowym GoogleDrive;
 • -  tworzenie ankiety za pomocą  formularza w chmurze Google.
 • Zagrożenia i bezpieczeństwo w sieci Internet.

Szkolenie finansowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach XVII edycji zadań edukacyjnych dla nauczycieli

Zapisy przyjmujemy do 30 września 2016 r. na podstawie przesłanej karty zgłoszenia faxem:  56 655 41 56 lub e-mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informację o zakwalifikowaniu się, dokładnym terminie i miejscu szkolenia uczestnik otrzyma na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail.

Zapraszamy nauczycieli będących na ścieżce awansu zawodowego na indywidualne konsultacje w dniach 6 - 9 czerwca 2016 r., w godz.: 16.00 - 18.00

dyżury pełnić będą eksperci doradcy metodyczni TODMiDN:

 • mgr Krystyna Wijaczka
 • mgr Beata Tomaszewska
 • mgr Maciej Pasternak
 • mgr Elżbieta Drgas

Serdecznie zapraszamy

 • kongres6
 • kongres5
 • kongres4
 • kongres3
 • kongres2
 • kongres1

W Toruniu, 14 maja 2016 roku w  sali widowiskowo- kinowej Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki  Od Nowa odbył się II Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Tematem wiodącym spotkania było „Innowacyjne przedszkole-owocna edukacja”.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w Trzecim Przeglądzie Piosenki Religijnej dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz klas 0 wraz z opiekunami.

Organizatorami przeglądu są Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz parafia Św. Józefa w Toruniu.

Oxford University Press

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają na szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego 23 maja 2016 r. (poniedziałek), Biblioteka Pedagogiczna,  ul. Dąbrowskiego 4 , Toruń 

15:00 – 16:00

“Let’s get digital!”

Start  4 czerwca 2016 r. o godz. 9.00.

Gra jest oparta na znajomości bardzo popularnej wśród dzieci serii książek „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE