Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie z zakresu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki".

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Finansów.

Cele programu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Opis programu

Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki" działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.

Nauczyciele, którzy podejmą decyzję o udziale w projekcie, proszeni są o nadsyłanie wypełnionych deklaracji mailem, a oryginałów pocztą na adres:

CKU TODMiDN Plac Św. Katarzyny 8, Toruń 87-100

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji regionalny koordynator projektu
Teresa Thiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 782687330

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja nauczyciela.
 2. Deklaracja szkoły.

Ruszyła rejestracja na ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Interdyscyplinarna Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz tematów stricte filmoznawczych uczestnicy Olimpiady będą sprawdzać swoją wiedzę związaną z etyką i językiem przekazu dziennikarskiego oraz estetyką nowych mediów.

Olimpiada zostanie rozegrana po raz drugi, a tematem przewodnim tej edycji jest kino wartości.

Na finalistów czekają m.in. miejsca na kierunkach kulturoznawczych i filmoznawczych wyższych uczelni w całej Polsce oraz akredytacje na najważniejsze festiwale filmowe w kraju. Nagrodą specjalną jest roczne stypendium na wybranym przez laureata kierunku w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Rejestracja na Olimpiadę trwa do 21 października, a eliminacje szkolne odbędą się 21 listopada.

Więcej informacji, w tym broszurę stanowiącą merytoryczny przewodnik po zagadnieniach związanych z Olimpiadą, znaleźć można na stronie www.fn.org.pl/olimpiada.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Partnerami są: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawska Szkoła Filmowa, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Filmoteka Szkolna oraz Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela koordynator:
Robert Jaczewski
tel. 845 50 74 wew. 014
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponujemy dla grup przedszkolnych i szkolnych:

 • Audycje muzyczne dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych - od września do czerwca, odbywają się w CKK Jordanki, jak również w placówkach edukacyjnych,
 • Przedstawienie teatralne Ali Baba i czterdziestu rozbójników dla przedszkoli i klas I - IV szkół podstawowych, w dniach 9 - 13.10.2017r. CKK Jordanki, bilet: 10 zł, opiekunowie bezpłatnie,
 • Konkurs plastyczny dla uczniów w wieku 5 - 15 lat - termin zgłaszania prac 19.09.2017 (decyduje data stempla pocztowego),
 • Konkurs wiedzy muzycznej dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych "Fryderyk Chopin - życie i twórczość" - finał 22.05.2018,
 • Otwarte próby generalne dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych - wybrane piątki godz. 10.

Rodziców/opiekunów z dziećmi zachęcamy do czynnego uczestnictwa w koncertach z cyklu:

 • Czas dla nas - dla kobiet w ciąży i dzieci w wieku 0 - 8 lat wraz z opiekunami - koncerty w sobotnie popołudnia, raz w miesiącu,
 • Symfonia Familijna - wiek uczestników od 4 do 104 lat - koncerty w niedzielę o godz. 12:00, raz na 2-3 miesiące.

Więcej informacji na stronie internetowej www.edukacja.tos.art.pl
 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 622 88 05
http://www.tos.art.pl
http://edukacja.tos.art.pl/

19 września w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy rozpocznie się kolejny mini festiwal nauki, który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku będzie poświęcony czterem dziedzinom: astronomii, biologii, chemii i fizyce. Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja współczesnych polskich osiągnięć naukowych oraz zwiększenie wiedzy uczestników festiwalu w zakresie znaczenia prac badawczych polskich naukowców.

Stanowiska będą dostępne w namiocie przed budynkiem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Na każdym z nich będzie można zapoznać się z informacjami dot. badań naukowych i sylwetkami polskich naukowców, którzy zajmują się danym problemem badawczym, a także wykonać eksperymenty.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na kolejną odsłonę Toruńskiej Nocy Naukowców. Wydarzenie odbędzie się 29 września w godz. 18:00-24:00 w i przed budynkiem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Na kilka atrakcji przygotowanych w trakcie Nocy Naukowców obowiązują zapisy, dlatego też podajemy informacje jak ich dokonać.

To ogólnopolski projekt dedykowany Kadrze Kierowniczej oraz Kadrze Pedagogicznej placówek oświatowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, realizowany na terenie całego kraju.

To cykl spotkań, konferencji i warsztatów przygotowanych dla Dyrektorów i Nauczycieli w celu odpowiedniej, wiarygodnej, obiektywnej i co za tym idzie, rzetelnej informacji o nowatorskiej metodzie pedagogicznej. Przedstawiane będą efekty wdrażania innowacji, obserwacje dzieci, relacje nauczycieli pracujących innowacją pedagogiczną zgodną z filozofią edukacyjną Froebla. Dbając o odpowiedni poziom edukacji matematycznej, językowej, społecznej i artystycznej pragniemy w sposób czytelny przedstawić efekty pracy z darami Froebla oraz zalety edukacji poprzez zabawę. Mając na względzie panujące trendy oraz wymogi ministerialne Program jest aktualizowany zgodnie z nową podstawą programową 2017.

Spotkania i zajęcia praktyczne w ramach Projektu Miasto Innowacji Pedagogicznej są bezpłatne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem, wypoczynku dzieci i młodzieży może być osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej
 6. Spełnia warunek art.92a ust.us.1a Ustawy o systemie oświaty

Jest możliwość wcześniejszego ukończenia kursu jeszcze przed ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej/ średniej. Program obejmuje 10 godzin zajęć z następującej tematyki:

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Koszt kursu: 100 zł.

Termin realizacji kursu: 27 maja 2017r..

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zgłoszenia można wysyłać pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Formularz zgłoszenia na stronie Ośrodka: www.metodycy.torun.pl

Opłaty za kurs należy dokonać przelewem bankowym na poniższy numer konta:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Pl. Św. Katarzyny 8
87-100 Toruń
Bank Millennium SA
89 1160 2202 0000 0001 7629 0009 z dopiskiem (kierownik wypoczynku) po uzyskaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na kurs

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kurs nadaje dożywotnie kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku. Słuchacze otrzymują zaświadczenie wg wzoru MEN.

Adresatami kursu są:

•    młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (od kl. I), zainteresowana pracą w tym charakterze (po ukończeniu 18 roku życia)
•    inne osoby dorosłe nie karane, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim.

Program obejmuje 40 godzin zajęć z następującej tematyki:

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 4. Ruch i rekreacja
 5. Turystyka i krajoznawstwo
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne
 8. Prace społecznie użyteczne
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym pierwsza pomoc przedmedyczna

Koszt kursu: 250 zł.

Termin kursu: maj 2017r. (zajęcia w piątki popołudniu, 2 soboty i 1 niedziela).

Zgłoszenia można dokonywać pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Formularz zgłoszenia na stronie Ośrodka:www.metodycy.torun.pl.
Opłaty za szkolenie należy  dokonać po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się, przelewem bankowym na poniższy numer konta:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Pl. Św. Katarzyny 8
87-100 Toruń
Bank Millennium SA
89 1160 2202 0000 0001 7629 0009 z dopiskiem (wypoczynek)

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE