Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej. Szczegółowe informacje pod poniższym linkiem:

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń oraz  Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu

Z okazji 100- lecia odzyskania  przez Toruń niepodległości zapraszamy uczniów klas II-III szkół toruńskich do udziału w grze edukacyjnej 

„Detektywi toruńskiej historii”

18 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Gra jest oparta na znajomości historii Torunia z okresu odzyskania niepodległości.

  • foto

Szanowni Państwo,

przypominamy o możliwości zapisu uczniów na Konkurs Chemiczny (Ogólnopolski), który jest organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegóły zgłoszenia: http://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/zgloszenia

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród zaprzyjaźnionych nauczycieli chemii. Regulamin również jest dostępny na podanej wyżej stronie.

Osobne zadania są dla uczniów klas II a osobne dla klas III. Zakres nie wykracza poza PP i jest wskazany na cytowanej stronie.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów i nauczycieli toruńskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym promującym Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Temat konkursu: PLAKAT promujący ideę równości, równego traktowania, tolerancji, akceptacji, szacunku, integracji, optymizmu i uśmiechu.

Pobierz regulamin w formacie PDF

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zaprasza uczniów szkół do udziału w miejskim i powiatowym konkursie plastycznym na stulecie powrotu Torunia do wolnej Polski „Rok 2020 rokiem stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kompozycji literniczej przedstawiającej hasło:

TORUŃ

100 LAT WOLNOŚCI

Kompozycja musi być stworzona z małych lub dużych liter tworzących hasło.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w formacie PDF.

W ramach Toruńskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji (21-27.10.2019 r.) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Toruniu oraz CKU TODMiDN

zapraszają do udziału w:

Międzyszkolnych Mistrzostwach gry w

 

5 maja przypada ustanowiony na początku lat 90. XX wieku przez Parlament Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce Dzień ten ustanowiono jednocześnie Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Sieć nauczycieli wspomagających działająca w CKU Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji „Równamy Szanse” przygotowuje w ramach obchodów tego Dnia konkurs plastyczny i wystawę pokonkursową prac uczniów. 

Głównym przesłaniem organizacji obchodów Dnia Godności jest propagowanie wśród społeczeństwa postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, a także  uświadomienie, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego.

Zachęcamy uczniów z Państwa szkoły spełniających wymogi Regulaminu do wykonania prac plastycznych na temat: „Ciekawe zawody”, które po zakwalifikowaniu będą wyeksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury.

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem nagród i dyplomów oraz programem artystycznym odbędzie się dnia 10 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

Pobierz Regulamin konkursu w formacie PDF.

Organizatorzy:

  1. Szkoła Podstawowa nr 28  w Toruniu.
  2. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Dział Organizacji Koncertów i Audycji Szkolnych TOS.
  3. Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.

Patronat honorowy:

  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
  • Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.
  • Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Opieka merytoryczna: CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE