Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

2 kwietnia 2016r. w pięknym, tętniącym życiem budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja z warsztatami rozwojowymi przygotowana przez TODMiDN w partnerstwie z Pomorskim Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej Promathematica oraz Szkoła Podstawową  Nr 33 Toruńską Szkołą Terapeutyczną. W konferencji wzięło udział prawie 100 uczestników.

Pani Anna Walerzak Więckowska przybliżyła nam „Diagnozę umiejętności matematycznych dziecka” a Pani Laurencja Lewandowska (dyrektor SP Nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej) pokazała „Jak interpretować opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia z trudnościami w uczeniu się” i co to jest dostosowanie. Zaproszona z Łodzi artysta plastyk, coach Renata Pardon rysując proste schematy rysunkowe udowadniała, że emocje, kolor i obraz pomagają w zapamiętywaniu treści i powinny towarzyszyć zwłaszcza dzieciom z trudnościami w uczeniu się.

Uczestnicy mieli okazję do udziału w ciekawych warsztatach rozwojowych:

 • „Wczesne wspomaganie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym –ćwiczenia, gry i zabawy” – Małgorzata Koc (CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli);
 • „Jak pracować z dzieckiem zdolnym matematycznie?”- dr Anna Natalia Chlebus (dyrektor szkoły Matematyki 2plus2);
 • „Praktyczne metody i formy pracy terapeutycznej na materiale matematycznym”- Agnieszka Reszkowska (CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli);
 • „Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUBALL w rozwoju umiejętności matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej” – Beata Derkowska (CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli);
 • „Dostosowanie treści programowych na lekcjach matematyki w klasach 4-6 – jak to robimy?” – Ewa Duchińska (Szkoła Podstawowa Nr 33 Toruńska Szkoła Terapeutyczna)

Konferencję uświetnił pełen wzruszeń występ uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej w inscenizacji opartej na duńskiej bajce „Szkoła zwierząt”.

Materiały do pobrania:

 • konf_mat9
 • konf_mat8
 • konf_mat7
 • konf_mat6
 • konf_mat5
 • konf_mat4
 • konf_mat3
 • konf_mat2
 • konf_mat13
 • konf_mat12
 • konf_mat11
 • konf_mat10
 • konf_mat1

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE