Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie wiedzowym o wielkim kompozytorze - Ludwigu van Beethovenie, organizowanego we współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu. Patronat merytoryczny nad konkursem objęło Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena (założone przez Elżbietę Penderecką).

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

  • Radosław Sikorski - Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku - Cornelia Pieper
  • Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Piotr Całbecki
  • Prezydent miasta Torunia - Michał Zaleski
  • Institut für Auslandsbeziehungen
  • Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży
  • Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej
  • Towarzystwo Polsko - Austriackie

Dokumenty do pobrania:

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE