Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza na konferencję odbywającą się w dniach 6 – 7 listopada 2020 r. w Toruniu.

Organizatorzy konferencji:

 • Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Komitet Naukowy:

dr hab. Elżbieta Szkurłat prof. UŁ (przewodnicząca), dr hab. Joanna Angiel (UW), dr hab. Przemysław Charzyński prof. UMK, dr hab. Maria Groenwald prof. UG, dr hab. Adam Hibszer (UŚ), dr hab. Mirosław Mularczyk prof. UJK, dr hab. Wiktor Osuch prof. UP, dr hab. Danuta Piróg prof. UP, dr hab. Iwona Piotrowska prof. UAM, prof. dr hab. Florian Plit, dr hab. Zbigniew Podgórski prof. UKW, dr hab. Bożena Wójtowicz prof. UP

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Przemysław Charzyński prof. UMK (przewodniczący), dr hab. Zbigniew Podgórski prof. UKW, dr Monika Radwańska, dr Tomasz Sojka, dr Barbara Szyda, mgr Elżbieta Tomaszewska, mgr Emilia Majewska

Organizowana konferencja wpisuje się w cykl spotkań dydaktyków geografii, nauczycieli tego przedmiotu szkolnego, autorów i wydawców podręczników, rzeczoznawców MEN z zakresu geografii, a także pracowników wyższych uczelni zainteresowanych kształceniem geograficznym, corocznie organizowanych przez Komisję Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Ostatnia Konferencja odbyła się w Kielcach. Jej tematem było Edukacja geograficzna – ku poszukującemu uczeniu się. W 2020 roku Konferencja KEG PTG odbędzie się w Toruniu. Poświęcona będzie geograficznym umiejętnościom, ich kształtowaniu oraz ocenianiu.

Cele konferencji:

 • Diagnoza rangi umiejętności w edukacji geograficznej na różnych etapach edukacji.
 • Dyskusja nad potrzebą zmiany roli umiejętności i wiedzy opisowej w kształceniu geograficznym.
 • Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz rozpoznanie aktualnych problemów oceniania w zakresie geografii.
 • Określenie aktualnego znaczenia oceny szkolnej i egzaminów zewnętrznych w stymulowaniu efektów kształcenia geograficznego.
 • Diagnoza przygotowania kandydatów do zawodu nauczyciela w zakresie kształtowania umiejętności uczniów i ich oceniania.
 • Weryfikacja możliwości kształtowania umiejętności podczas zajęć w terenie.

Tematyka konferencji:

 • Kształtowanie geograficznych umiejętności jako główny cel edukacji geograficznej.
 • Nauczyciel wobec kształtowania umiejętności na lekcjach geografii.
 • Metody i pomoce dydaktyczne w kształtowaniu umiejętności geograficznych.
 • Kształtowanie umiejętności podczas zajęć w terenie oraz możliwości oceny ich realizacji.
 • Konstruowanie zadań sprawdzających umiejętności.
 • Ocenianie wyników kształcenia geograficznego w zakresie umiejętności na różnych etapach edukacji.
 • Egzamin z geografii po szkole podstawowej oraz matura z geografii jako źródło ewaluacji kształcenia geograficznego.
 • Kierunki zmian w egzaminie maturalnym z geografii – aktualne założenia i cele edukacji geograficznej a treści i formy zadań na egzaminach zewnętrznych.
 • Uczeń wobec oceniania kształtującego i sumującego na lekcjach geografii.
 • Problemy oceny osiągnięć uczniów biorących udział w Olimpiadzie Geograficznej.

W programie konferencji przewiduje się zajęcia terenowe.

Uwagi:

 1. zakłada się (w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce) realizację konferencji w formie zdalnej oraz modyfikację jej tematyki,
 2. dopuszcza się poruszenie podczas konferencji innych zagadnień z dydaktyki geografii i edukacji geograficznej, które wiążą się z głównym tematem obrad,
 3. teksty referatów (po pozytywnym zrecenzowaniu) zostaną opublikowane w kolejnym tomie Prac Monograficznych
  Komisji Edukacji Geograficznej PTG.

Miejsce konferencji:

 • Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli – Toruń, Plac św. Katarzyny 8

Początek konferencji godz. 10.00, piątek - 6 listopada 2020 r., Wydział Nauk o Ziemi UMK, ul. Lwowska 1

Koszty uczestnictwa:

 • opłata konferencyjna: 350 zł (obejmuje pełny udział w Konferencji: obiad, kolację oraz koszt publikacji artykułu w kolejnym tomie Prac Monograficznych Komisji Edukacji Geograficznej PTG).
 • opłata: 250 zł (obejmuje koszt publikacji artykułu w tomie Prac KEG bez udziału w obradach).
 • opłata zniżkowa: 100 zł (obejmuje udział w konferencji, obiad, kolację, XI Tom Prac Monograficznych zawierający teksty dotyczące tematyki konferencji).
 • opłata zniżkowa: 100 zł (obejmuje udział w konferencji on-line, XI Tom Prac Monograficznych zawierający teksty dotyczące tematyki konferencji).

Uwaga! Sugerujemy nauczycielom, by zwrócili się do dyrekcji szkoły w sprawie pokrycia ewentualnej opłaty za możliwość publikacji artykułu oraz zwrot kosztów delegacji na konferencję, która może być traktowana jako forma doskonalenia zawodowego.

Ważne terminy dla uczestników konferencji, którzy zgłaszają referat oraz oczekują na publikację swojego artykułu w kolejnym tomie Prac Monograficznych KEG PTG:

Prosimy Państwa o:

 • Przesłanie karty zgłoszenia do 25.10.2020 r. Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przesłanie opłaty konferencyjnej: do 30 października 2020 r. na konto Oddziału Toruńskiego PTG: 96 2490 0005 0000 4530 9801 5399 z dopiskiem: Konferencja KEG – Toruń, imię i nazwisko uczestnika
 • Przesłanie manuskryptu do końca stycznia 2021 r.

Propozycja miejsc noclegowych:

Ze względu na remont „Hoteliku w Centrum” przy ul. Szumana, w którym proponowaliśmy noclegi w pierwszej wersji Komunikatu 1,nie podejmujemy się zorganizowania wspólnego zakwaterowania, ale prosimy Państwa o samodzielną rezerwację noclegów. Podpowiadamy, że w planowanym terminie konferencji do dyspozycji są aktualnie wolne miejsca noclegowe:

 • B&B Hotel Toruń, ul. Leona Szumana 8,tel. 56 621 81 00
 • Hotel Kopernik, ul. Wola Zamkowa 16, tel. 56 659 73 33
 • Hotel Polonia, Pl. Teatralny 5,tel.56 657 18 00
 • Dom Pielgrzyma, ul. Św. Józefa 23, tel. 797 907272

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE