Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dla dyrektorów

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami zapoznać się można na stronie www.saferinternetday.org.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024. 6 lutego odbędzie się Gala DBI 2024 – dostępna zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online. Zainteresowane osoby będą miały możliwość zapoznania się z planami na DBI 2024 oraz ciekawymi wystąpieniami eksperckimi i programem artystycznym.

Weź udział w lekcjach online

Zaangażowanie w DBI 2024 możliwe będzie też poprzez zaproszenie uczniów do udziału w lekcjach DBI prowadzonych online przez organizatorów i partnerów DBI od 6 lutego do końca marca 2024.

Rejestracja na lekcje na stronie https://www.saferinternet.pl

Skorzystaj z materiałów

Zgłoś inicjatywę swoją lub swojej szkoły

Jak co roku organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do zaangażowania poprzez organizację lokalnych inicjatyw DBI (ZOBACZ MAPĘ INICJATYW) (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów) i zgłaszania ich do końca marca 2024 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl - KLIKNIJ i ZGŁOŚ INICJATYWĘ

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją pt. „Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych” i korzystania z niej w codziennych kontaktach z osobami z niepełnosprawnością. Pozycja przybliża czytelnikom problemy, na jakie w codziennym funkcjonowaniu mogą napotykać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz podpowie jak zachować się w codziennych sytuacjach w sposób wspierający te osoby i jednocześnie traktujący je podmiotowo.

Judy Cohen, autorka publikacji, jest wybitnym ekspertem i znawcą tematu z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie mediacji w sprawach związanych z niepełnosprawnością. Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej publikacja została przetłumaczona na język polski i dostosowana do polskiego kontekstu przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się bezpłatnie z publikacją w wersji elektronicznej, która jest udostępniona online na stronie Biura Pełnomocnika pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/edukacja/Praktyczny%20poradnik%20savoir-vivre.pdf

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy Instytut Badawczy, poleca stronę internetową: https://cyberprofilaktyka.pl/  oraz publikację „(Nie)widzialne ślady online.”


Żeby zapewnić sprawne i bezproblemowe stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w rzeczywistości szkolnej, Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował specjalny poradnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.

Zawiera on zaktualizowane wskazówki, dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.

Publikacja ta jest bowiem jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN.

Poradnik, do zapoznania z którym serdecznie zapraszamy, został przygotowany przede wszystkim z myślą o dyrektorach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.


Prawa podmiotowe osób, których dane dotyczą, bezpieczeństwo cyfrowe, tożsamość cyfrowa, reklama behawioralna, cyberbullying czy kontrola rodzicielska – to kluczowe zagadnienia, które zawiera poradnik pn. „Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach”.

Poradnik dostarcza nauczycielom i ekspertom w zakresie edukacji praktycznych wskazówki oraz narzędzi do nauczania o ochronie danych osobowych i prywatności dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w Europie. Ponadto edukatorzy znajdą w nim pomysły do dyskusji, ćwiczenia oraz przydatne wskazówki, dostosowane do różnych kategorii wiekowych i poziomów nauczania., a także Mini-Kartę Praw do Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, słowniczek oraz przydatne źródła.

Podręcznik nauczyciela oraz Mini-Karta objęte są międzynarodową licencją Creative Commons Attribution 4.0, zachęcamy więc do swobodnego korzystania z prezentowanych w niniejszej publikacji treści.

Porady Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowane w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

 

Zapraszamy do rejestracji na „Ogólnopolski Dzień Informacyjny – Twój przewodnik po świecie programów edukacyjnych”. Już dziś zapewnij sobie miejsce na wybranych sesjach i panelach!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie w Państwa szkole/placówce załączonej informacji o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Zależy nam, aby w ramach kampanii informacyjnej w szkołach i placówkach, do dzieci i młodzieży dotarła informacja o infoliniach, które im pomagają.

Wobec narastających potrzeb uczniów i uczennic w zakresie wsparcia psychospołecznego uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym dużej liczby dzieci, istnieje dalsza potrzeba przygotowania nauczycieli do wspierania dzieci w budowaniu odporności psychicznej, wzmacniania kompetencji międzykulturowych oraz rozpoznawania oznak traumy i PTSD jak również unikania wtórnej traumatyzacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki, UNICEF i Fundacja SOK we współpracy z doświadczonymi pedagogami, psychologami i trenerami oferuje bezpłatne, certyfikowane szkolenia online dostępne na platformie Learning Passport (http://ukraine.learningpassport.unicef.org).

Learning Passport to platforma stworzona przez Microsoft Community dla UNICEF, która ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości kształcenia się i szkolenia, pomagając im w dostępie do wysokiej jakości edukacji i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do budowania lepszej przyszłości. W Polsce Learning Passport jest wykorzystywany jako platforma szkoleniowa dla nauczycieli i nauczycielek, którzy dzięki niej rozwijają swoje umiejętności w zakresie wsparcia psychospołecznego.

Dostępne kursy:

Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym - dostarcza praktycznych strategii i narzędzi do zarządzania wysokimi wymaganiami oraz presją i stresem związanymi z nauczaniem. Nauczy rozpoznawać objawy wypalenia zawodowego i rozwijać mechanizmy radzenia sobie z nimi.

Komunikacja międzykulturowa i edukacja włączająca - przydatne dla osób, które chcą stworzyć inkluzywne środowisko w klasie i efektywnie komunikować się z uczniami i rodzicami pochodzącymi z różnych kultur. Daje głębsze zrozumienie różnic kulturowych i wiedzę na temat tego jak tworzyć inkluzywną klasę, która ceni różnorodność.

Trauma, PTSD i jak wspierać odporność psychiczną w klasie - dostarcza informacji o tym, jak wspierać uczniów, którzy doświadczyli traumy, jak rozpoznawać objawy traumy oraz tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko. Proponuje ćwiczenia wzmacniające odporność psychiczną uczniów.

Więcej informacji, w tym dostęp do kursów w języku polskim i ukraińskim: http://ukraine.learningpassport.unicef.org

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki z Państwa szkoły do korzystania z platformy oraz zdobywania certyfikatów ukończenia kursów. Dzięki zdobytej wiedzy kadra pedagogiczna będzie gotowa do prowadzenia zajęć z dziećmi, które wymagają większego wsparcia psychospołecznego. Zostanie także wyposażona w ćwiczenia poprawiające uważność, komunikację, redukujące stres, wspierające w budowaniu odporności psychicznej.

ReferNet Polska organizuje konkurs filmowy przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych.

Przedmiotem konkursu jest krótki (maks. 3 minutowy) film w dowolnej konwencji (np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.), stworzony w dowolnej technice, którego tematem przewodnim jest jedno z haseł:

  • Mój zawód za 30 lat.
  • Mój zawód i moje zielone kompetencje.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa do 30.11.2023 r. Więcej informacji dostępnych jest na stronie refernet.ibe.edu.pl

Wszystkie poniższe projekty w których dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami dotyczą rozumienia różnorodności, obecności dzieci ukraińskich w polskich szkołach i sposobów na integrację. W klasach, szkołach, grupach rówieśniczych. Będziemy wdzięczni za dołączenie jak najliczniejszej grupy z Państwa strony.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE