Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje dwugodzinne seminarium online pt.: “Zintegrowany System Kwalifikacji – wprowadzenie”, które odbędzie się 4.07.2024 r., w godz. 10:00-12:00.

ReferNet Polska organizuje konkurs filmowy przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych.

Przedmiotem konkursu jest krótki (maks. 3 minutowy) film w dowolnej konwencji (np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.), stworzony w dowolnej technice, którego tematem przewodnim jest jedno z haseł:

  • Mój zawód za 30 lat.
  • Mój zawód i moje zielone kompetencje.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa do 30.11.2023 r. Więcej informacji dostępnych jest na stronie refernet.ibe.edu.pl

MEiN informuje Konferencja „Od edukacji do biznesu – szkoła nowych technologii”, zorganizowana przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

"Branżowe Centra Umiejętności to ośrodki, które połączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie.

Obecnie procedowana jest ustawa, która ma je wpisać na stałe do polskiego sytemu oświaty i zapewnić stabilne finansowanie".


Artykuł pt. Branżowe Centrum Umiejętności – nowa placówka oświatowa, autor: M. Kowalski (Portal Oświatowy).

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) będą nowym rodzajem placówek oświatowych, jako uzupełnienie dla centrów kształcenia zawodowego.

Rolą BCU będzie kształcenie, szkolenie i egzaminowanie dla uzyskania i uzupełnienia wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

BCU umożliwi też zmianę tych kwalifikacji.

Notatka informacyjna Cedefop pt. Wspólne działania na rzecz atrakcyjnego, włączającego, innowacyjnego, sprawnego i elastycznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Państwa przyjęły w swoich planach różne priorytety zalecenia o kształceniu i szkoleniu zawodowym:

  • Sprawne, odporne i adaptacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe.
  • Elastyczne kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące ścieżki awansu.
  • Innowacyjne i doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe.
  • Atrakcyjne, nowoczesne i oparte na technologii cyfrowej kształcenie i szkolenie zawodowe.
  • Włączające kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące równe szanse.
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe oparte na zapewnieniu jakości.
  • Coraz bliższa współpraca w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Szukasz informacji o zawodach szkolnictwa branżowego? Próbujesz rozeznać swoją drogę kształcenia? Szukasz idealnej kwalifikacji?

Skorzystaj z Kompasu szkolnictwa branżowego IBE. Wybierz zawód, który otworzy Ci drogę do rozwoju i zdobycia kwalifikacji. Kompas oferuje dostęp do prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego wg województw.

link: Kompas szkolnictwa branżowego IBE

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE