Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

MEiN informuje Konferencja „Od edukacji do biznesu – szkoła nowych technologii”, zorganizowana przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

"Branżowe Centra Umiejętności to ośrodki, które połączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie.

Obecnie procedowana jest ustawa, która ma je wpisać na stałe do polskiego sytemu oświaty i zapewnić stabilne finansowanie".


Artykuł pt. Branżowe Centrum Umiejętności – nowa placówka oświatowa, autor: M. Kowalski (Portal Oświatowy).

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) będą nowym rodzajem placówek oświatowych, jako uzupełnienie dla centrów kształcenia zawodowego.

Rolą BCU będzie kształcenie, szkolenie i egzaminowanie dla uzyskania i uzupełnienia wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

BCU umożliwi też zmianę tych kwalifikacji.

Notatka informacyjna Cedefop pt. Wspólne działania na rzecz atrakcyjnego, włączającego, innowacyjnego, sprawnego i elastycznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Państwa przyjęły w swoich planach różne priorytety zalecenia o kształceniu i szkoleniu zawodowym:

  • Sprawne, odporne i adaptacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe.
  • Elastyczne kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące ścieżki awansu.
  • Innowacyjne i doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe.
  • Atrakcyjne, nowoczesne i oparte na technologii cyfrowej kształcenie i szkolenie zawodowe.
  • Włączające kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące równe szanse.
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe oparte na zapewnieniu jakości.
  • Coraz bliższa współpraca w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Szukasz informacji o zawodach szkolnictwa branżowego? Próbujesz rozeznać swoją drogę kształcenia? Szukasz idealnej kwalifikacji?

Skorzystaj z Kompasu szkolnictwa branżowego IBE. Wybierz zawód, który otworzy Ci drogę do rozwoju i zdobycia kwalifikacji. Kompas oferuje dostęp do prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego wg województw.

link: Kompas szkolnictwa branżowego IBE

Tegoroczna edycja Toruńskich Dni Kariery organizowana w terminie 9-13 listopada 2020 r., z uwagi na zagrożenie epidemiczne, została przeniesiona do sieci.

Inauguracja wydarzenia odbędzie się on-line w formie konferencji. Dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych został przygotowany materiał w postaci filmów i prezentacji. W założeniu będzie to materiał, który posłuży nauczycielowi/doradcy zawodowemu do przeprowadzenia dyskusji o przyszłości zawodowej na lekcjach doradztwa zawodowego lub przedsiębiorczości.

Dodatkowo doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia będą pełnili dyżur telefoniczny.

Poniżej link do rejestracji udziału w wydarzeniu:
https://forms.gle/YW4akGnhAvwKWbd8A

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w projektach organizowanych przez Goethe-Institut w Warszawie:

- projekcie edukacyjnym Goethe-Institut „Niemiecki = Sukces w zawodzie” realizowanym w kooperacji z instytucjami i przedsiębiorstwami partnerskimi. Projekt ma na celu wspieranie języka niemieckiego, promocje szczególnych uzdolnień zawodowych i językowych wśród uczniów w szkołach branżowych i technikach w Polsce oraz pomoc przy nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwami zgodnie z koncepcją dualnego systemu kształcenia zawodowego. W ramach projektu ruszyły również obydwa zapowiadane wcześniej konkursy dla szkół. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia uczniów do konkursów: „Cyfrowa ściana” oraz „Mój zawód – Moja przyszłość” przyjmujemy do 25.09.2019.

Więcej na stronie projektu:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/eib.html

Zapraszamy do udziału!


- imprezie dla nauczycieli języka niemieckiego Deutschlehrertag w Warszawie która odbędzie się 21 września. 

Więcej na stronie:

https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21595986

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE