Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

To ogólnopolski projekt dedykowany Kadrze Kierowniczej oraz Kadrze Pedagogicznej placówek oświatowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, realizowany na terenie całego kraju.

To cykl spotkań, konferencji i warsztatów przygotowanych dla Dyrektorów i Nauczycieli w celu odpowiedniej, wiarygodnej, obiektywnej i co za tym idzie, rzetelnej informacji o nowatorskiej metodzie pedagogicznej. Przedstawiane będą efekty wdrażania innowacji, obserwacje dzieci, relacje nauczycieli pracujących innowacją pedagogiczną zgodną z filozofią edukacyjną Froebla. Dbając o odpowiedni poziom edukacji matematycznej, językowej, społecznej i artystycznej pragniemy w sposób czytelny przedstawić efekty pracy z darami Froebla oraz zalety edukacji poprzez zabawę. Mając na względzie panujące trendy oraz wymogi ministerialne Program jest aktualizowany zgodnie z nową podstawą programową 2017.

Spotkania i zajęcia praktyczne w ramach Projektu Miasto Innowacji Pedagogicznej są bezpłatne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem, wypoczynku dzieci i młodzieży może być osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej
 6. Spełnia warunek art.92a ust.us.1a Ustawy o systemie oświaty

Jest możliwość wcześniejszego ukończenia kursu jeszcze przed ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej/ średniej. Program obejmuje 10 godzin zajęć z następującej tematyki:

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Koszt kursu: 100 zł.

Termin realizacji kursu: 27 maja 2017r..

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zgłoszenia można wysyłać pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Formularz zgłoszenia na stronie Ośrodka: www.metodycy.torun.pl

Opłaty za kurs należy dokonać przelewem bankowym na poniższy numer konta:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Pl. Św. Katarzyny 8
87-100 Toruń
Bank Millennium SA
89 1160 2202 0000 0001 7629 0009 z dopiskiem (kierownik wypoczynku) po uzyskaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na kurs

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kurs nadaje dożywotnie kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku. Słuchacze otrzymują zaświadczenie wg wzoru MEN.

Adresatami kursu są:

•    młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (od kl. I), zainteresowana pracą w tym charakterze (po ukończeniu 18 roku życia)
•    inne osoby dorosłe nie karane, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim.

Program obejmuje 40 godzin zajęć z następującej tematyki:

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 4. Ruch i rekreacja
 5. Turystyka i krajoznawstwo
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne
 8. Prace społecznie użyteczne
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym pierwsza pomoc przedmedyczna

Koszt kursu: 250 zł.

Termin kursu: maj 2017r. (zajęcia w piątki popołudniu, 2 soboty i 1 niedziela).

Zgłoszenia można dokonywać pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Formularz zgłoszenia na stronie Ośrodka:www.metodycy.torun.pl.
Opłaty za szkolenie należy  dokonać po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się, przelewem bankowym na poniższy numer konta:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Pl. Św. Katarzyny 8
87-100 Toruń
Bank Millennium SA
89 1160 2202 0000 0001 7629 0009 z dopiskiem (wypoczynek)

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zespół Szkół nr 7 w Toruniu i CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na konferencję metodyczną pt. Uczniowie z dysfunkcją słuchu w szkole ogólnodostępnej, która odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. (w środę) w godz.15.30 - 18.00 w Zespole Szkół nr 7 w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36.

Program konferencji:

 1. Przywitanie: mgr Iwona Cieślak – dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu
 2. Wprowadzenie: mgr Maciej Pasternak – doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego
 3. Dysfunkcje słuchu – przyczyny i rehabilitacja – prezentacja (cz. I)
  – mgr Barbara Szymkowiak – surdopedagog, logopeda, Zespół Szkół nr 7
  – mgr Magdalena Dawidowicz – surodpedagog,  Zespół Szkół nr 7
 4. Przygotowanie dziecka z dysfunkcją słuchu do nauki w szkole podstawowej
  – mgr Elżbieta Chmielewska - pedagog specjalny i terapeutyczny, surdopedagog, nauczyciel w oddziale specjalnym Przedszkola Miejskiego nr 16 w Toruniu
 5. Trudności szkolne dziecka z wadą słuchu – prezentacja (cz. II)
 6. Doświadczenia rodzica dziecka z wadą słuchu – p. Katarzyna Stolarczyk
 7. Przerwa kawowa
 8. Warsztaty: Mój uczeń nie słyszy – nauczyciele specjaliści z Zespołu Szkół nr 7
 9. Zakończenie konferencji

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do 31 marca 2017r.

odbędzie się 2 marca 2017 r. w Toruniu, Targi Toruńskie – Centrum Targowe Park, ul. Bydgoska 3 dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli i rodziców

9:30-10:00 Rejestracja uczestników;
10:00-17:00 Zwiedzanie stoisk i udział w warsztatach przy stoiskach;
11:00-12:00 Uroczyste otwarcie I Toruńskiego Forum Zawodowców przez Prezydenta Miasta Torunia i wystąpienia Gości;
17:00 Zamknięcie Forum;

1. Sala audytoryjna (obowiązkowe zapisy pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) - I piętro (godz. 12:00 - 13:30):

 • Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej.
 • Wystąpienie Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Piotra Dardzińskiego.
 • Panel dyskusyjny z udziałem Gości: Nauka, edukacja, samorząd, biznes – tworzenie sieci współpracy sprzyjających kształceniu kadr zawodowych.

2. Sala audytoryjna - I piętro:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (warsztat/testy predyspozycji zawodowych) godz. 13.30 – 14.30.
 • Prezentacje toruńskich szkół zawodowych, współpraca z pracodawcami, przykłady dobrych praktyk współpracy szkól zawodowych i pracodawców godz. 14.30 – 17.00.

3. Stoliki eksperckie - hol I piętro:

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia - konsultacje indywidualne;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - konsultacje indywidualne;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna doradztwo zawodowe/konsultacje indywidualne - konsultacje indywidualne;
 • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - prezentacja oferty;
 • Ochotniczy Hufiec Pracy - konsultacje indywidualne;

4. Warsztaty: ( zgłoszenia do 28.02.2017 r. pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

 • sala nr 1 - II piętro
WarsztatyOrganizator, czas trwaniaGodziny
Testy kompetencji zawodowych dla gimnazjalistów Ochotniczy Hufiec Pracy godz. 11.30-12.30;    14.30-15.15;    15.30-16.15
I Ty możesz zostać chemikiem Centrum Chemii w Małej Skali godz. 12.30-13.15;    13.30-14.15
 • sala nr 2 - I piętro
WarsztatyOrganizator, czas trwaniaGodziny
ABC rekrutacji do szkół technicznych i branżowych Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO godz. 11.40-12.15;    13.15-14.00;        15.30-16.00
Coaching kariery Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych godz. 12.30-13.00;    14.30-15.00;    16.15-16.45
 • hol I piętro
WarsztatyOrganizator, czas trwaniaGodziny
Szklane i jedwabne inspiracje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Przysposabiająca do Pracy godz. od 10:00 do 16:00 w sposób ciągły

Realizacja Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia

W nawiązaniu do inauguracyjnej Konferencji lokalnej, która odbyła się 7 listopada 2016 roku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu – koordynator programu Falochron dla Młodzieży Torunia we współpracy z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń do udziału w programie

Falochron dla Młodzieży Torunia - profilaktyka zachowań ryzykownych

Misja programu:

 • Wywołanie w świadomości społeczności lokalnych przekonania o konieczności prezentowania właściwych, dojrzałych i spójnych postaw oraz podejmowania aktywnych, pozytywnych wychowawczo i socjalizacyjnie zachowań.
 • Tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktycznych.

Materiały do pobrania:

Konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów organizowana przez Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki  UMK

„Wszyscy pracujemy na sukces dziecka”

„Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19”

Materiały do pobrania:

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE