Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaprasza do obejrzenia wystawy:

Barwy światła

która odbędzie się w dniach 10 grudnia 2021r. - 25 stycznia 2022r. w Filii Galerii przy ul. Kościuszki 41/47.

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do udziału w bezpłatnym wykładzie online:

Współpraca z rodzicami w czasie pandemii - prelekcję wygłosi Izabela Ziętara - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Wykład odbędzie się 2 grudnia (czwartek) 2021 r., w godz. 1430-1530.

Kliknij aby uzyskać szczegółowe informacje i zarejestrować się na wykład.

W piątek 19.11.2021 w MDK odbyła się konferencja metodyczna „Edukacja włączająca w praktyce”. Jej organizatorem był Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy wydatnej współpracy Młodzieżowego Domu Kultury. Jej uczestnikami byli przedstawicieli Kuratorium Oświaty, JST, dyrektorzy szkól i placówek z Torunia oraz regionu.

 • img9
 • img8
 • img7
 • img6
 • img5
 • img4
 • img3
 • img2
 • img11
 • img10
 • img1

Swoimi osiągnięciami w obszarze edukacji włączającej podzielili się LO nr 7 im. Wandy Szuman – dyr. E. Mastalerz oraz MDK – dyrektor Magdalena Illeczko.

O działaniu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą opowiedziała v-ce dyr. SP 26 Maja Niewiadomska, natomiast najnowszy projekt szkoleń z obszaru edukacji włączającej dla pracowników oświaty (nauczycieli) oraz KO i JST przedstawił dyrektor TODMiDN Witold Anusiak.

Najnowszy film Iwony Siekierzyńskiej „Amatorzy” był dobra ilustracją procesu właczenia jaki ma miejsce nie tylko w szkole, ale wszędzie obok nas.

Maciej Pasternak - doradca metodyczny kształcenia specjalnego

 

Konferencja Pomagaj (się) uczyć! Od informacji zwrotnej do głębokiego uczenia się to otwarte wydarzenie programu "Szkoła ucząca się" skierowane do nauczycielek i nauczycieli wszystkich poziomów szkół oraz edukatorów i edukatorek. Zapraszamy na nią także dyrektorów i dyrektorki.

“Nauczanie dla jednych to sztuka, dla innych rzemiosło, dla jeszcze innych – rutyna. Prawdziwe uczenie się tymczasem zachodzi wyłącznie w głowie ucznia.” (A. Pacewicz, S. Żmijewska-Kwiręg).

Tocząca się od kilkunastu lat gorąca dyskusja dotycząca tego, jak uczyć mądrzej, głębiej i w sposób bardziej trwały, skłania do refleksji, co i w jakim celu robimy z uczniami; gdzie się kończy rola nauczyciela, a zaczyna ucznia i uczennicy lub całej klasy; co sprzyja, a co hamuje głębokie uczenie się uczniów i uczennic. Podczas tegorocznej konferencji przyjrzymy się kluczowym warunkom głębokiego uczenia się.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://sus.ceo.org.pl/sus/o-dzialaniu/aktualnosci/konferencja-pomagaj-sie-uczyc,

Formularz rejestracyjny na wydarzenie dostępny jest tutaj: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/konferencja-pomagaj-sie-uczyc-od-informacji-zwrotnej-do-glebokiego-uczenia-sie-24112021?fbclid=IwAR0-HyLVJw8AKHZc-dtwv7pgWdl8VxPQuRR_hHvW_GPeEYwfycZywZ1OhOE

We wrześniu 2020 r. ruszyła Akademia Cyfrowego Edukatora (ACE), program stworzony przy współpracy Microsoft i Edunews.pl, podczas którego nauczyciele, dyrektorzy szkół i szkolni administratorzy IT będą mieli możliwość poszerzyć swoje kompetencje związane z cyfrową edukacją.
Od kilku miesięcy uczymy się nowego, hybrydowego stylu pracy i edukacji, równocześnie wprowadzamy do szkół nowe narzędzia, które pomagają i unowocześniają pracę nauczycieli oraz dyrektorów na co dzień. Odpowiedzią na wyzwania współczesnej szkoły jest edukacja cyfrowa - łącząca najnowsze technologie, płynną komunikację i wymianę informacji oraz nastawienie na rozwój kompetencji cyfrowych.

Aby wspomóc społeczności szkolne w rozwijaniu tych kompetencji powstała Akademia Cyfrowego Edukatora (ACE), program przygotowany przy współpracy Microsoft i Edunews.pl. Uczestnicy projektu mogą wybrać jedną ze ścieżek – Akademię Cyfrowego Nauczyciela, Akademię Cyfrowego Dyrektora, Akademię Cyfrowego Administratora, bądź dowolnie mieszać zebrany materiał, aby dostosować proces swojego rozwoju do roli pełnionych w trakcie całego roku szkolnego.

Biorąc udział w Akademii Cyfrowego Edukatora:

 • otrzymasz comiesięczną rekomendację kursów online, które pozwolą Ci poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z uczniami i korzystania z narzędzi Microsoft,
 • obejrzysz cykl comiesięcznych praktycznych webinarów prowadzonych przez edukatorów z całej Polski będących członkami społeczności Microsoft Innovative Educator Expert’ów,
 • poznasz inspirujące przykłady z zakresu edukacji cyfrowej i projekty edukacyjne z Polski i świata,
 • zdobędziesz okazję do uzyskania tytułu Microsoft Innovative Educator.

Szczegóły:

Udział w programie Akademia Cyfrowego Edukatora jest bezpłatny.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza na konferencję odbywającą się w dniach 6 – 7 listopada 2020 r. w Toruniu.

Organizatorzy konferencji:

 • Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zapraszamy szkoły podstawowe (z terenów poniżej 50 tys. mieszkańców) do wzięcia udziału w nowym projekcie poświęconym globalnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatycznymi „Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole”. Nie zniechęcamy się trwającą epidemią i nie chcemy z tego powodu zaniedbywać ważnych tematów!

Działania projektowe zaczynamy szkoleniem dla nauczycieli, którzy współpracują z samorządami szkolnymi. Dwudniowe szkolenie odbędzie się w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (lub online, jeśli sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli).

Projekt jest bezpłatny a podobne działania realizowaliśmy już w warszawskich podstawówkach i spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem wśród uczniów i całych społeczności szkolnych.

Informacje o projekcie można znaleźć na naszej stronie: http://civispolonus.org.pl/projekt/odpowiedz-na-globalne-wyzwania-klimatyczne-zaczyna-sie-w-szkole/

Zapraszamy do zgłaszania się i liczymy na dobrą współpracę. Termin zgłoszeń upływa 22 września, ale decyduje również kolejność zgłoszeń.

Link do rekrutacji: https://odpowiedznaglobalnewyzwaniaklimatyczne.konfeo.com/pl/groups

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE