Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza na konferencję odbywającą się w dniach 6 – 7 listopada 2020 r. w Toruniu.

Organizatorzy konferencji:

  • Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zapraszamy szkoły podstawowe (z terenów poniżej 50 tys. mieszkańców) do wzięcia udziału w nowym projekcie poświęconym globalnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatycznymi „Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole”. Nie zniechęcamy się trwającą epidemią i nie chcemy z tego powodu zaniedbywać ważnych tematów!

Działania projektowe zaczynamy szkoleniem dla nauczycieli, którzy współpracują z samorządami szkolnymi. Dwudniowe szkolenie odbędzie się w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (lub online, jeśli sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli).

Projekt jest bezpłatny a podobne działania realizowaliśmy już w warszawskich podstawówkach i spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem wśród uczniów i całych społeczności szkolnych.

Informacje o projekcie można znaleźć na naszej stronie: http://civispolonus.org.pl/projekt/odpowiedz-na-globalne-wyzwania-klimatyczne-zaczyna-sie-w-szkole/

Zapraszamy do zgłaszania się i liczymy na dobrą współpracę. Termin zgłoszeń upływa 22 września, ale decyduje również kolejność zgłoszeń.

Link do rekrutacji: https://odpowiedznaglobalnewyzwaniaklimatyczne.konfeo.com/pl/groups

Akademia Cyfrowego Edukatora to ogólnopolski program skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz szkolnych administratorów IT. Akademię Cyfrowego Edukatora – miejsce, w którym można odkryć:

  • rozwiązania Microsoft, które pozwalają edukatorom i uczniom współpracować oraz uczyć się zdalnie,
  • inspirujące przykłady z zakresu cyfrowej nauki i ciekawe projekty edukacyjne z Polski i świata,
  • możliwości, jakie cyfrowy świat stwarza dyrektorom, nauczycielom i administratorom Office 365, dzięki cyklom webinariów z EduNews.pl, do których zaprosiliśmy edukatorów z całej Polski ze społeczności Microsoft Innovative Educator Expert'ów.

Co miesiąc w Akademii Cyfrowego Edukatora:

  • webinaria z EduNews.pl dla dyrektorów, nauczycieli i administratorów IT,
  • rekomendowane kursy on-line,
  • inspirujące artykuły, zasoby,
  • baza wiedzy dla administratorów IT.

Zapraszamy do udziału w konferencji dedykowanej dla nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów. Konferencja składa się z serii wykładów, których tematy dotyczą innowacyjnych metod nauczania programowania w szkole. Udział w konferencji jest w pełni darmowy.

Pełen program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://pixblocks.com/konferencja/

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli, kadrę zarządzającą, nauczycieli konsultantów, nauczycieli akademickich, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych zaangażowanych w działanie lub zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń do udziału w drugiej ogólnopolskiej e-Konferencji z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY

Głównym celem konferencji jest merytoryczne wsparcie osób zaangażowanych w doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń i innych osób zainteresowanych tematyką wystąpień. Prelegenci – doświadczeni nauczyciele i szkoleniowcy – przedstawią innowacyjne rozwiązania dydaktyczne służące rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej i informatycznej z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w oświacie.

Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej na platformie e-learningowej ORE. Termin: 19 -22 maja 2020 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2020 r., godz. 12.00.

Szanowni Państwo,

szkoły, które nie brały udziały w poprzednich szkoleniach zapraszamy do zgłoszeń na 60-minutowe szkolenie on-line z obsługi platformy do nauki programowania: Liga Niezwykłych Umysłów. Szkolenia odbędą się w kolejne wtorki, 5,12 oraz 19 maja. Do wyboru jedna z dwóch godzin 12.00 lub 14.00 (czyli proszę wybrać jedną z 6 opcji). Platforma zawiera m.in. kursy oparte na podstawie programowej przedmiotu Informatyka wraz z materiałami i mechanizmami automatycznej oceny pracy uczniów, odciążając nauczyciela w pracy związanej z realizacją materiału w obszarze elementów programowania i wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów. Platforma przeznaczona jest dla uczniów od 7-8 klas szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie: https://www.lnu.org.pl/dolacz-do-ligi/szkolenie-online-z-obslugi-platformy/

Więcej informacji o platformie:

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE