Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

CKU-TODMiDN realizuje na zlecenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy bezpłatne szkolenie, na które serdecznie zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych w placówkach wychowania pozaszkolnego z terenu woj. kuj-pom. tj.:

  • w pałacu młodzieży,
  • w młodzieżowych domach kultury,
  • w międzyszkolnych ośrodkach sportowych,
  • w ogniskach pracy pozaszkolnej,
  • w ogrodach jordanowskich,
  • w pozaszkolnych placówkach specjalistycznych,
  • w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zapraszają nauczycieli matematyki do sieci współpracy i samokształcenia "Edukacja matematyczna i nowe technologie".

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza nauczycieli szkół wszystkich poziomów nauczania na najbliższe bezpłatne spotkanie w Centrum Nauki.

Odbędzie się ono 22 października w budynku CNMW przy ul. Władysława Łokietka 5.

25 września ruszyły zapisy do kolejnej edycji Klubu Nauczyciela "Belferski Młynek" prowadzonego przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Uczestnikiem Klubu może być nauczyciel dowolnego przedmiotu i poziomu nauczania. Udział w Klubie można zgłosić poprzez specjalny formularz dostępny na stronie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Dnia 21 września 2015 roku obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzień ten został ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 września 2013 r. dla podkreślenia roli edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka. Z tej okazji Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zorganizowało 21 września 2015 roku koncert pt. „Dzieci Dzieciom”, który odbył się w auli CKU w Toruniu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w Drugim Przeglądzie Piosenki Religijnej dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz klas 0 wraz z opiekunami.

Organizatorami przeglądu są Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz parafia Św. Józefa w Toruniu.

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Diecezji Toruńskiej organizuje wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 2 lipca 2015 r.

Wyjazd 2 lipca o godz. 5:00 z ulicy Św. Jakuba. Powrót około 21:00.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE