Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Termin: 6 czerwca 2023r., godz. 10.00-14.00

Miejsce: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu przy ul. Poznańskiej 11/13 w Toruniu

Organizator: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu

Partnerzy: Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Torunia
Patronat medialny: Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy, Radio PIK S.A., Gazeta Pomorska ,
Sponsorzy: Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Firma ANIRO Sp. z o.o.; Cukiernia Franciszek Pokojski S.C.; Piekarnia Bartkowscy Sp.j.; Cukiernia Sowa Sp. z o.o.
Zasięg: regionalny

  • festiwal-zawodow

Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu jest organizatorem wystawy tematycznej o zasięgu miejskim "Kosmos bliżej nas". Wystawa została stworzona z konkursowych prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 8.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego, patronatami medialnymi TVP3 i Radio PiK, patronatem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, opieką artystyczną Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz opieką handlową Galerii Copernicus w Toruniu.

  • plakat

W ramach wystawy odbywać się będą spotkania z uczniami i podopiecznymi toruńskich szkół i przedszkoli, którzy zaproszeni zostaną do obejrzenia wystawy i udziału w zajęciach tematycznych. Celem wystawy połączonej z konkursem plastycznym jest uczczenie rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, rozwijanie zainteresowań osiągnięciami i sylwetką astronoma, zachęcanie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania tematyką kosmosu i astronomii oraz wiedzą na temat wszechświata; a także rozwój umiejętności i zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki, rozbudzanie wyobraźni plastycznej, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży oraz promocja umiejętności i talentów.

Wystawę można obejrzeć w terminie kwiecień - czerwiec w Szkole Podstawowej nr 8 oraz na przełomie kwietnia i maja w Galerii Copernicus w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkanie z autorką podręcznika „Szkoła na TAK!” Maliną Sarnowską.

Zmiana na tak - nowa oferta WSiP do szkoły podstawowej. Wsparcie dla nauczyciela. Prezentacja nowych multibooków.

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli: Toruń, Plac Św. Katarzyny 8.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii, geografii i chemii na spotkanie z autorką podręcznika „Poznajemy przyrodę” Anną Romańską.

Zmiana na tak - nowa oferta WSiP do szkoły podstawowej. Wsparcie dla nauczyciela. Prezentacja nowych multibooków.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Toruń, Plac Św. Katarzyny 8.

Prezentacja projektu “Innowacyjna historia”, warsztaty “Laboratorium Przyszłości”, wystawa czasowa “Apollo 11”, mobilne planetarium, “Naukobus”, mobilna ekspozycja Instytutu Pamięci Narodowej i zwiedzanie wystaw Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – to główne punkty “Pikniku KOPERNIKańskiego”.

Piknik odbędzie się w dniach 19-20 lutego w budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (MW1) oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2). Wszystkie stanowiska w ramach wydarzenia będą dostępne nieodpłatnie. Pierwszy dzień pikniku jest skierowany do osób indywidualnych i rodzin z dziećmi, natomiast drugi dzień jest adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miasta Toruń i woj. kujawsko-pomorskiego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnym seminarium online

Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży - wyzwania i propozycje.

19 stycznia 2023r. o godz. 17.00 platforma ClickMeeting

Celem seminarium jest wsparcie dyrektorów i nauczycieli w przygotowaniu się do zmian jakie nastąpią w przyszłym roku szkolnym w zakresie edukacji ekonomicznej, przekazanie informacji o planowanych zmianach w podstawie programowej, wskazanie sposobów wspierania nauczycieli zarówno szkół ponadpodstawowych w przygotowywaniu się do realizacji nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, jak rozwoju edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych.

Seminarium będzie inauguracją dwóch projektów edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej młodych Polaków oraz wsparcie procesu edukacji ekonomicznej w szkołach:

Pakiet powitalny

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie, zestaw powitalny, w tym książki: „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” i „Ekonomia dla Ciekawych” (autorstwa prof. Witolda Orłowskiego) oraz materiały edukacyjne, wspomagające prowadzenie zajęć o tematyce ekonomiczno-finansowej.
Dlatego podczas rejestracji należy podać w polu "Adres szkoły do wysyłki pakietu powitalnego" dokładny adres szkoły: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość.

Bądźmy tolerancyjni wobec innych ludzi! Akceptujmy różnorodność! Bądźmy na nią otwarci! W środę 16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji! Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. W Toruniu przez cały tydzień będziemy promować hasła tolerancji!

  • plakat

Projekt graficzny plakatu: Justyna Brozdowska

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE