Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Do konkursu można zgłosić projekt przyczyniający się do poprawy środowiska naturalnego. W tym roku szczególną uwagą obejmiemy te działania, które będą nakierowane na ochronę powietrza. Najlepsze projekty otrzymają grant w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zaproponowanego pomysłu.

W konkursie przewidziano aż 10 grantów. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 lutego 2024.

Powodzenia!

Więcej informacji na stronie: https://www.naszaziemia.pl/czystaziemia/

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Toruniu serdecznie zaprasza zainteresowanych uczniów oraz ich nauczycieli do udziału w wojewódzkim konkursie na lapbooka o krajach DACHL, organizowanego dla wszystkich szkół podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Konsula Generalnego Niemiec w Gdańsku – panią prof. h.c. Cornelię  Pieper.

Konkurs przewidziany jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII. Nie jest wymagana od uczniów znajomość języka niemieckiego.

Cele konkursu:

 • zapoznanie uczniów z wiedzą ogólną o krajach niemieckojęzycznych,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą krajów niemieckojęzycznych i ich językiem,
 • umiejętność selekcjonowania informacji i zastosowanie technologii informacyjnej,
 • rozwijanie zdolności manualnych uczniów,
 • holistyczne i interdyscyplinarne ujęcie nauki języka niemieckiego,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • zachęcenie do samodzielnego uczenia się.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy IV-VI SP,
 • klasy VII-VIII SP.

Przyznamy nagrody laureatom I, II i III stopnia oraz wyróżnienia.

Szczegółowe informacje na stronie: https://psnjn.org/pl/torun-konkurs-na-lapbooka-o-krajach-dachl/

XIII edycja konkursu Funduszu Naturalnej Energii na wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. Tematyka konkursu obejmuje działania dotyczące: oszczędzania energii; korzystania z alternatywnych źródeł energii; gromadzenia i racjonalnego wykorzystania wody; powstrzymania zmian klimatycznych. W tym roku program został ogłoszony dla sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Do udziału zaproszone są także placówki oświatowe tj. szkoły, przedszkola, biblioteki. 

FSNT-NOT wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym organizuje ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży na stworzenie gry komputerowej nt. „Polskie wynalazczynie i wynalazcy, którzy odnieśli sukcesy w kraju lub za granicą”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Pracę konkursową można wykonać w formie:

 1. prezentacji ciekawego pomysłu na grę lub
 2. stworzyć, zaprogramować gotową grę.

Konkurs odbywa się na dwóch etapach:

 1. wojewódzkim,
 2. ogólnopolskim.

Każda z dwóch kategorii na każdym etapie będzie oceniana na dwóch poziomach edukacyjnych:

 1. podstawowym,
 2. ponadpodstawowym, wynikających z typu szkoły, do jakiej chodzą uczestnicy konkursu.

W konkursie biorą udział zespoły od 2 do 4 uczniów z jednej szkoły w wieku od 10 do 20 lat wraz z 1 lub 2 opiekunami – nauczycielami danej szkoły.

Prace należy zgłaszać od 1 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

Zgłoszeń można dokonywać na stronie https://mlodzi.pti.org.pl/

Znajdują tam się również szczegółowe informacje o konkursie.

Miejsce: Toruń, Aula CKU Plac Świętej Katarzyny 8 (2 piętro, w budynku jest winda)
Termin: 31 maja 2023r.

 • Czas trwania części pisemnej: godz. 10:30 –11:45 (75 minut).
 • Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród: godz. 14:00.

Uczestnicy powinni mieć z sobą własne przybory do pisania oraz kalkulator. Arkusz zawiera niezbędne do pracy tablice danych fizyko-chemicznych. Na miejscu organizatorzy zapraszają na poczęstunek (kawa, herbata, coś słodkiego). Czas oczekiwania na wyniki Uczestnicy spędzają pod opieką Nauczycieli/opiekunów ze swoich placówek. Polecamy spacer po pięknej okolicy starego miasta.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://forms.office.com/e/t6bKW3WzUU

Zachęcamy do udziału w Konkursie H2IDEA odbywającego się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, skierowanego do uczniów szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia).

Zespoły 2-5-osobowe uczniów pod opieką nauczyciela/opiekuna mają za zadanie przygotować projekt, który powinien stać się realną częścią gospodarki wodorowej lub będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój tego sektora gospodarki.

CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Dobra energia daje prąd"

Komisja konkursowa w składzie:

 • Witold Anusiak, nauczyciel chemii – wicedyrektor CKU TODMiDN,
 • Anita Przybyszewska – Pietrasiak, artysta plastyk, nauczyciel, doradca metodyczny plastyki CKU TODMiDN

po obejrzeniu w dniu 4 stycznia 2023 roku prac plastycznych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY w kategorii klasy I - III szkoły podstawowej

I nagroda: Dawid Fidala Szkoła Podstawowa nr 5 Toruń opiekun: Iwona Wasielewska
II nagroda: Hanna Kurtyka Szkoła Podstawowa nr 5 Toruń opiekun: Iwona Wasielewska


WYRÓŻNIENIA w kategorii klasy I- III szkoły podstawowej

1. Tymon Wilamowski Szkoła Podstawowa nr 5 Toruń opiekun: Olimpia Wilamowska
2. Mikołaj Górny Szkoła Podstawowa nr 5 Toruń opiekun: Iwona Wasielewska
3. Jan Kotlewski Szkoła Podstawowa nr 5 Toruń opiekun: Iwona Wasielewska


NAGRODY w kategorii klasy IV - VI szkoły podstawowej

I nagroda: Aleksander Makowski Szkoła Podstawowa nr 24 Toruń opiekun: Anna Koprowska
II nagroda: Anastasiia Karachantseva Szkoła Podstawowa nr 24 Toruń opiekun: Anna Koprowska


WYRÓŻNIENIA w kategorii klasy IV -VI szkoły podstawowej

1. Blanka Martyna Szkoła Podstawowa nr 24 Toruń opiekun: Anna Koprowska
2. Elżbieta Czaczkowska Szkoła Podstawowa nr 24 Toruń opiekun: Anna Koprowska
3. Oliwia Kłodawska Szkoła Podstawowa nr 24 Toruń opiekun: Anna Koprowska


Nagrody i wyróżnienia zostaną dostarczone do szkół laureatów konkursu.

Nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w holu głównym oraz poniżej:

 

 • praca5
 • praca4
 • praca3
 • praca2
 • praca1

Zachęcamy do udziału w konkursie Polskiej Agencji Prasowej „Moje podwórko jest w Europie”. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie, jak fundusze europejskie wpływają na nasze lokalne otoczenie.

W konkursie mogą uczestniczyć zespoły uczniów ze szkół ponadpodstawowych, których zdaniem będzie przygotowanie filmu (do 10 minut), zdjęcia lub galerii zdjęć opatrzonych komentarzem. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 marca 2023 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie oraz na stronie https://samorzad.pap.pl/kategoria/fundusze-europejskie-w-regionach/startuje-konkurs-moje-podworko-jest-w-europie

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE