Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zapraszają nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie promującym Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Konkurs adresowany jest do szkół z Torunia.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin konkursu dla szkół podstawowych.
  2. Regulamin konkursu dla szkół ponadpodstawowych.
  3. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej konkursu plastycznego
  4. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej na spot

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE