Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

19 września w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy rozpocznie się kolejny mini festiwal nauki, który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku będzie poświęcony czterem dziedzinom: astronomii, biologii, chemii i fizyce. Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja współczesnych polskich osiągnięć naukowych oraz zwiększenie wiedzy uczestników festiwalu w zakresie znaczenia prac badawczych polskich naukowców.

Stanowiska będą dostępne w namiocie przed budynkiem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Na każdym z nich będzie można zapoznać się z informacjami dot. badań naukowych i sylwetkami polskich naukowców, którzy zajmują się danym problemem badawczym, a także wykonać eksperymenty.

Co przygotowało toruńskie centrum nauki?

W strefie astronomii zapoznacie się z odkryciem fal grawitacyjnych, w którym udział miał zespół prof. Andrzeja Królaka z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Na stanowisku będziecie mogli przekonać się w jaki sposób jest wyobrażana grawitacja i dzięki jakiej jej właściwości materii ona istnieje. Dowiecie się również dlaczego fale grawitacyjne mogą odgrywać niezwykle istotną rolę w poznawaniu Wszechświata. Na innym stanowisku zapoznacie się z typami gwiazd jakie występują we Wszechświecie. Dowiedzie się także czym różnią się one od siebie. Na podstawie stworzonych modeli, wyobrazicie sobie jakie są różnice w ich rozmiarach, masach, gęstościach i temperaturze. To stanowisko dotyczy projektu OGLE, którym kieruje prof. Andrzej Udalski, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Strefa fizyki to stanowiska poświęcone bozonowi Higgsa i jednostkom miar. W badaniach i eksperymentach dot. poszukiwań bozonu brali udział także polscy naukowcy, wśród nich prof. Anna Kulesza z Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Na stanowisku poświęconym temu zagadnieniu uczestnicy poznają rodzaje cząstek elementarnych i oddziaływań jakie między nimi występują. Dla lepszego zrozumienia prezentowanych zagadnień powstaną modele zderzeń cząstek elementarnych. Na drugim stanowisku w tej strefie będziecie mogli zapoznać się z jednostkami miar stosowanymi w takich dziedzinach nauki jak biologia, chemia, fizyka czy geografia.

Kolejna strefa to stanowiska poświęcone chemii. Polska nauka za sprawą dr inż. Włodzimierza Strupińskiego przyczyniła się do wypracowania technologii wytwarzania grafenu. Uczestnicy będą mogli zbudować modele cząsteczek oraz struktur nadcząsteczkowych. Zapoznają się z właściwościami niektórych materiałów węglowych. Z kolei, Olga Malinkiewicz wynalazła metodę wytwarzania ogniw słonecznych z perowskitów - nieorganicznych minerałów o charakterystycznej strukturze. Na stanowisku poświęconym "słonecznym zabawkom" zajrzymy do wnętrza ogniw słonecznych. Sprawdzimy jakie materiały są używane do ich produkcji, a także poznamy zasadę ich działania. Trzecie stanowisko będzie poświęcone blokom budulcowym badanym w chemii supramolekularnej. Uczestnicy zapoznają się z działaniem niektórych maszyn molekularnych, a część układów zobaczą na animacjach i wykonają doświadczenia. W tym miejscu będzie można dowiedzieć się o badaniach przeprowadzonych przez zespół prof. Roberta Hołysta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który zbadał mechanizm ruchu kinezy - jednej z biologicznym maszyn molekularnych.

Czwarta strefa będzie poświęcona biologii. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat badań prowadzonych przez prof. Cezarego Cybulskiego i prof. Jana Lubińskiego (rak piersi), prof. Ewę Sikorę i dr Halinę Waś (starzenie komórek), dr Joannę Bagniewską (szkolenie pszczół). Na specjalnie przygotowanych stanowiskach będzie można dowiedzieć się w jaki sposób pojedyncza zmiana sekwencji nukleotydowej może mieć konsekwencje dla naszego zdrowia, zobaczyć i przygotować preparaty mikroskopowe (wybarwiać organelle komórkowe i obserwować różne rodzaje komórek i tkanek), a także zapoznać się z budową pszczół i dowiedzieć się jak czują zapach, smak.

Wszystkie stanowiska w ramach festiwalu będą dostępne w dniach 19-21 września w godz. 9:00-15:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE