Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Od dnia 1 marca 2017 r. dyrektor szkoły (a nie nauczyciel), przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest zobowiązany zasięgnąć informacji z CROD. Utworzono narzędzie informatyczne „wyszukiwarka”, za pomocą którego dyrektor szkoły będzie miał możliwość zweryfikowania, czy dany numer PESEL znajduje się w bazie numerów PESEL Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło wersję testową wyszukiwarki, która znajduje się w tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej w zakładce „CROD” i będzie udostępniona dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek w dniach od 21 do 28 lutego br. Dyrektor szkoły  może przetestować sposób wyszukiwania informacji znajdujących się w ww. bazie. Pełna informacja dotycząca zasad korzystania z rejestru znajduje się na stronie MEN w zakładce Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE