Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów organizowana przez Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki  UMK

„Wszyscy pracujemy na sukces dziecka”

„Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19”

Materiały do pobrania:

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE