Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Konkurs międzyszkolny pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Gwiazdorskie lektury przeznaczony dla uczniów klas III i IV szkół ponadgimnazjalnych.

Data i miejsce konkursu: 30 marca (czwartek) 2017 r., godz. 14.30,  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1. 
Czas trwania: ok. 4 godziny zegarowe.

Konkurs ma na celu nie tylko sprawdzić wiedzę przyszłych absolwentów ze znajomości tzw. lektur z gwiazdką i faktów biograficznych ich autorów  wymienionych w podstawie programowej, ale także zachęcić do jej utrwalania i poszerzenia. Zadania konkursowe obejmują teksty: Bogurodzica; pieśni, treny i psalm J. Kochanowskiego; satyry I. Krasickiego; Dziady cz. III A. Mickiewicza; Pan Tadeusz A. Mickiewicza; Lalka B. Prusa; Wesele S. Wyspiańskiego; Ferdydurke W. Gombrowicza; wybrane opowiadanie B. Schulza oraz wybraną lekturę z gwiazdką z gimnazjum.

Materiały do pobrania:

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE