Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie  promującym Światowy Dzień Tolerancji

Temat konkursu: SPOT promujący ideę równości, równego traktowania, akceptacji, tolerancji, szacunku ,integracji, optymizmu i uśmiechu

Materiały do pobrania:

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE