Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.
 • kongres6
 • kongres5
 • kongres4
 • kongres3
 • kongres2
 • kongres1

W Toruniu, 14 maja 2016 roku w  sali widowiskowo- kinowej Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki  Od Nowa odbył się II Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Tematem wiodącym spotkania było „Innowacyjne przedszkole-owocna edukacja”.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia  było działające od 2002 r. w Toruniu, Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość” zaś współorganizatorem Delegatura w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia oraz  Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli . Honorowy patronat nad Kongresem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Torunia. Patronat naukowy - Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

Głównym celem spotkania było:

 • propagowanie ciekawych, innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • proponowanie i poddawanie refleksji , co się sprawdza, a co nie , w odniesieniu do pracy z   dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym.
 • Promowanie przykładów dobrych praktyk
 • Wymiana doświadczeń między podmiotami  organizującymi edukację przedszkolną

W kongresie wzięli udział nauczyciele z toruńskich przedszkoli i szkół podstawowych, żłobków a także nauczyciele  z wielu placówek spoza naszego regionu. Zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście, Pani Anna Łukaszewska–- Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia reprezentująca Prezydenta Miasta Torunia, Pani Krystyna Sobczak  - Dyrektor Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Beata Przyborowska – prof. dr hab. Prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pani Irena Zielińska – st. wizytator Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy , Pan Witold Anusiak - wicedyrektor  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pan Roch Kiełpiński, Pan Ryszard Tuliszewski i Pana Janusz  Ślot  - przedstawiciele Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole , pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiciele  Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku.

To inspirujące spotkanie rozpoczął występ dzieci z Prywatnego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” , i z Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Kongres prowadzony był w formie aktywnej konferencji podczas której zebrani prelegenci prezentowali swoje innowacyjne działania w pracy z dziećmi.
Wykład inauguracyjny „ Status innowacji w edukacji” wygłosiła prof. dr hab. prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pani Beata Przyborowska. Pani dr Elżbieta Wieczór z Wydziału Nauk Pedagogicznych  UMK w Toruniu,  przybliżyła zebranym idee alternatywnych placówek dla najmłodszych  Reggio Emilia w prezentacji „ Sto języków dziecka”.

Ideą tegorocznego Kongresu było otwieranie się na innowacyjne  doświadczenia nauczycieli także  spoza naszego miasta. Pani Katarzyna Dryjas ,  dyrektorka Przedszkola nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton zapoznała uczestników z „Pedagogiką planu daltońskiego” , którą z powodzeniem realizuje w swojej placówce. Ze Szkoły  Podstawowej im. M. Konopnickiej w Konarach k. Krakowa  przyjechała Pani Magdalena Oleksy Zborowska, która w sposób bardzo ciekawy przedstawiła praktyczne wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu i w szkole. Metodę zadaniową i sposoby jej realizacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, zaprezentowały nauczycielki Niepublicznego Przedszkola „Pod Tęczą w Inowrocławiu”
Innowacyjne działania w   przedszkolach  toruńskich zaprezentowały 4 przedszkola.

 • Pokazywane wierszyki jako narzędzie pracy nauczyciela -  Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu
 • „Metoda Projektu i nie tylko…”  Przedszkole Miejskie nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu
 • „Kosmiczna podróż” – zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej – Przedszkole Miejskie nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Grupy profilowane w przedszkolu, trening sportowy – Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu

Bardzo bogaty i ciekawy program Kongresu, zakończyła prezentacja  „Tradycja i nowoczesność – innowacja pedagogiczna Dar Zabawy”, którą zebranym przybliżyli przedstawiciele Froebel.pl, Pan Rafał Iskra i Pani Anna Turska,  goście  z Lublina.

Podczas tego spotkania uczestnicy mogli także korzystać z propozycji  przygotowanych przez Przedszkola w formie pomysłów  plastycznych, które warto przenieść do swojej pracy z dziećmi. Te ciekawe, bardzo kolorowe prezentacje zostały przygotowane przez Przedszkole Miejskie nr 2,11,12, Przedszkole Niepubliczne Krasnal  i Przedszkole w  Szkole Podstawowej nr 35 w Toruniu. Podczas kongresu obecne były także zaproszone wydawnictwa , chętnie odwiedzane podczas przerwy przez nauczycieli.

Z zebranych informacji zwrotnych od uczestniczących w kongresie nauczycieli  wynika m.in. , że  Kongres: „ to dobra sprawa, oby więcej takich ofert” , „ bardzo potrzebny dla młodych pedagogów, którzy chcą się rozwijać”, „ bardzo przyjemnie mnie zaskoczył”, „był interesujący”, „dowiedziałam się bardzo  dużo”, „przybliżył mi wiedzę na temat planu daltońskiego”, „ jest bardzo ciekawą inicjatywą”, „czy odbędzie się za rok?”

Chyba nie mamy wyjścia ? :)

w imieniu organizatorów
Małgorzata Koc
Prezes Stowarzyszenia
„Inicjatywa i Twórczość” w Toruniu

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE