Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym z cyklu „PRZESTRZENIE PRZYRODY” XI EDYCJA
temat konkursu: Rośliny chronione w Polsce.

 

Szczegółowe informacje

Data i miejsce

Wernisaż wystawy, podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 6 czerwca 2016 w Galerii Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter indywidualny i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Termin i sposób przesyłania zgłoszeń

Prace konkursowe należy dostarczyć/nadesłać do Ogrodu Zoobotnicznego w Toruniu do dnia 30.04.2016 roku na adres: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu; 87 ̵ 100 Toruń, ul. Bydgoska 7 z dopiskiem: Konkurs „Przestrzenie Przyrody”.

Decyduje data stempla pocztowego. Prace dostarczone bądź nadesłane po terminie oraz prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania i opisane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Prace powinny być czytelnie i ściśle opisane według poniższego wzoru. Prace bez pełnego opisu nie będą oceniane. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawidłowych danych uniemożliwiających prawidłową identyfikację autora i jego pracy.

POBIERZ REGULAMIN I ZGŁOSZENIE

Opis konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów przyrodą, kreowanie aktywnej postawy chroniącej dziedzictwo przyrodnicze oraz promowanie wśród uczniów zasad równoważonego rozwoju.

Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie od A3 do A1 w dowolnych technikach: rysunek, grafika, malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akwarele, pastele olejne i suche/ czy wykorzystując nowatorskie techniki malarskie.

Dodatkowe informacje

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz.
883).

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są:

  • Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia
    Nauczycieli,
  • Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Konkurs plastyczno-ekologiczny z cyklu „PRZESTRZENIE PRZYRODY” ma zasięg wojewódzki i obejmuje województwo kujawsko-pomorskie.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE