Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

14.12.2015 godz. 15:30

Miejsce

ZS nr 10 (XLO) pl. Św. Katarzyny 9, Toruń

Adresat

Nauczyciele języka niemieckiego

Program

  • Omówienie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego 2015r.
  • Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego– arkusz z poziomu podstawowego 2015r.
  • Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego – arkusz z poziomu rozszerzonego 2015r.
  • Poprawa przykładowego zadania otwartego

Doradca metodyczny

mgr Elżbieta Kwiatkowska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE