Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje

Data

27.05.2024r. godz. 17:00 - w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, ul. Św. Józefa 26 (sala nr 7p – pracownie specjalistyczne)

Program

W programie przewidziano:

Przygotowanie pracowni do egzaminów zawodowych
Wykorzystanie platformy Skills for All with Ciscow w nauczaniu w zawodzie technik informatyk.

Zgłoszenie przyjmowanie są za pomocą formularza: [TUTAJ] do 24 maja 2024r.

Rozpoczęcie konferencji o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele przedmiotów informatycznych w zawodzie technik informatyk (INF.02)

Doradca metodyczny

Michał Szymczak - doradca metodyczny przedmiotów zawodowych

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE