Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Bezpłatna konferencja jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, studentów, rodziców i opiekunów prawnych młodzieży.

Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów natury psychicznej, które spotykają młodzież, a także edukacja nauczycieli i pedagogów w przestrzeni rozpoznawania, pomocnictwa i przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zjawisk.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://mlynwiedzy.org.pl/zdrowie-psychiczne-konferencja/

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE