Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach online, skierowanych do osób pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji, organizowanych przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. Szkolenia mają na celu rozwijanie kompetencji potrzebnych do pracy w środowisku wielokulturowym. W programie m.in.: przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, psychologiczne konsekwencje migracji i pierwsza pomoc psychologiczna w kontekście szkolnym, warsztaty wzmacniania rezyliencji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. Szkolenia online odbędą się na platformie clickmeeting w dniach 11.04.2024 - 29.05.2024.

Link do rejestracji na szkolenia:

 Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Neroj - Dyrektor, Departament Edukacji Włączającej, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE