Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Politechnika Bydgoska zaprasza na drugą edycję konferencji „Politechnika Dialogu” skierowaną do środowisk nauczycielskich z regionu kujawsko-pomorskiego, i nie tylko. Wydarzenie odbędzie się już 8 lutego 2024 roku w fordońskim kampusie uczelni.

Tematem II konferencji „Politechnika Dialogu” jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Podczas sesji plenarnej zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. wsparcia w codziennych sytuacjach kryzysowych, wypalenia zawodowego czy problemów związanych z uzależnieniami młodzieży. Zaplanowano spotkania z praktykującymi psychologami, gdzie omówione zostaną wyzwania związane z bezpośrednią pracą z uczniem w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz młodzieżą na starcie kształcenia akademickiego.

Szczegółowe informacje:

https://pbs.edu.pl/pl/aktualnosc/politechnika-dialogu-porozmawiajmy-o-zdrowiu-psychicznym-dzieci-i-mlodziezy

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE