Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zbliżają się obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych 2024: https://uodo.gov.pl/pl/571/2947

Wydarzenia dotyczyć będą przede wszystkim zapewnienia ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności w związku z rozwojem technologicznym.

Poradniki MEN (MEiN):

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE