Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dzięki tej inicjatywie można zaprosić na swoje lekcje ekspertów i ekspertki z sektora kosmicznego. Spotkania odbywają się w formule online. Każda lekcja trwa 45 minut i może odbyć się jako lekcja zdalna lub ekspert/ekspertka może pojawić się w klasie na telebimie. Wybór należy do was.

Drodzy nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8 i ponadpodstawowych klas 1-4, to dla Was ta inicjatywa. Jeden nauczyciel może zgłosić jedną klasę lub grupę uczniowską na jednym poziomie nauczania, maksymalna liczba uczestników na jednej lekcji to 40 osób.

Spotkania odbywają się w formule online. Każda lekcja trwa 45 minut i może odbyć się jako lekcja zdalna lub ekspert może pojawić się w klasie na telebimie. Wybór należy do nauczycieli i edukatorów.

Zapoznajcie się z sylwetkami ekspertów i tematami lekcji jakie mogą poprowadzić. Wybierzcie jednego eksperta lub ekspertkę i wypełnijcie formularz. Aktywujemy go tylko w dniu zapisów - 18 listopada od godz. 10.00. O dostaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: https://www.kopernik.org.pl/esero/lekcje-nie-z-tej-ziemi

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE