Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje

Data

14.11.2023 r. godz. 15:00 - w CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  • zebranie informacji na temat potrzeb środowiska nauczycieli bibliotekarzy i jego zasobów,
  • ustalenie celów i zakresu tematycznego spotkań sieci,
  • przyjęcie harmonogramu i sposobu pracy sieci (online, stacjonarnie lub mieszana).

Sieć współpracy i samokształcenia będzie prowadzona w partnerstwie z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele bibliotekarze

Doradca metodyczny

mgr Witold Anusiak - Wicedyrektor CKU ds. Ośrodka metodycznego

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE