Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje

Data

2.10.2023 r. godz. 16:30 - w CKU TODMiDN Pl. św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

Nauczyciel wspomagający w roku szkolnym 2023/2024.

Program spotkania:

  • Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 w działaniach nauczyciela wspomagającego.
  • Ustalenie harmonogramu i tematyki spotkań Sieci w roku szkolny 2023/2024.
  • Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z pracy nauczyciela wspomagającego.

Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele wspomagający (współorganizujący proces kształcenia)

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak - doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE