Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu jest organizatorem wystawy tematycznej o zasięgu miejskim "Kosmos bliżej nas". Wystawa została stworzona z konkursowych prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 8.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego, patronatami medialnymi TVP3 i Radio PiK, patronatem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, opieką artystyczną Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz opieką handlową Galerii Copernicus w Toruniu.

  • plakat

W ramach wystawy odbywać się będą spotkania z uczniami i podopiecznymi toruńskich szkół i przedszkoli, którzy zaproszeni zostaną do obejrzenia wystawy i udziału w zajęciach tematycznych. Celem wystawy połączonej z konkursem plastycznym jest uczczenie rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, rozwijanie zainteresowań osiągnięciami i sylwetką astronoma, zachęcanie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania tematyką kosmosu i astronomii oraz wiedzą na temat wszechświata; a także rozwój umiejętności i zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki, rozbudzanie wyobraźni plastycznej, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży oraz promocja umiejętności i talentów.

Wystawę można obejrzeć w terminie kwiecień - czerwiec w Szkole Podstawowej nr 8 oraz na przełomie kwietnia i maja w Galerii Copernicus w Toruniu.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE