Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

Grupy tematyczne olimpiady:

 • mechaniczno – budowlanej,
 • elektryczno – elektronicznej.

Organizacja olimpiady:

 • zawody i stopnia – szkolne - 14 listopada 2022 r.,
 • zawody ii stopnia – okręgowe - 4 stycznia 2023 r.,
 • zawody iii stopnia – centralne - 1 kwietnia 2023 r.

Uprawnienia laureatów i finalistów:

 • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT.
 • Zwolnienie z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • Prawo ubiegania się o przyjęcie (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych.

Szczegółowe informacje:

 • Anna Kowalska kom. 785 870 469
  www.owt.edu.pl
  www.not.org.pl
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. z poźn. zm. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Cele Olimpiady:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką,
 • rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
 • zachęcanie do lepszego przygotowania do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadpodstawowych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
 • stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa, rozwijania swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE