Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

26.04.2022 r. godz. 16:30-18:00 - w CKU TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8 w Toruniu

Program

W programie przewidziano:

Artystyczne EKO warsztaty.

Ideą spotkania są artystyczne działania ekologiczne. Podczas spotkania sieci stworzymy różnorodne prace wizualne inspirowane światem przyrody, które można realizować z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej. Uczestnicy warsztatów przynoszą własne materiały i narzędzia: blok techniczny kolorowy A3, klej, nożyczki, ołówek, pisaki, pastele.

Serdecznie zapraszamy.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Anita Przybyszewska–Pietrasiak - doradca metodyczny plastyki

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE