Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

21.02.2022 r. godz. 17.00 - w CKU TODMiDN, Pl. Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  1. Racjonalne dostosowania: Metoda ETR – tekst łatwy do czytania i rozumienia.
  2. Zasady tworzenia tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.
  3. Jasnopis – wykorzystanie w metodzie ETR.

Rozpoczęcie spotkania o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele kształcenia specjalnego i zainteresowani

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak - doradca metodyczny kształcenia specjalnego

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE