Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

24.02.2022r. godz. 18:00 - ONLINE

Program

W programie przewidziano:

  • poszerzenie wiedzy na temat istotnych składowych lekcji WF oraz uniwersalności gier i zabaw ruchowych w prowadzeniu zajęć WF w edukacji wczesnoszkolnej,
  • prawidłowy pokaz jako kluczowy element w nauczaniu nowych ruchów,
  • intensywność zajęć (sposoby zwiększania intensywności, eliminowanie martwych punktów lekcji, metody intensyfikujące zajęcia),
  • gry i zabawy ruchowe stosowane jako metoda w kształtowaniu poszczególnych cech motoryki i umiejętności społecznych.

Adresat

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - I etap nauczania (1-3)

Link do zapisów

Kliknij aby się zapisać

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE