Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

8.12.2021 r. godz. 18:00 ONLINE

Program

W programie przewidziano:

Wskazania św. Urszuli, gdy morze życia jest wzburzone

jako propozycja realizacji priorytetu polityki oświatowej: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Konferencję poprowadzi dr s. Elżbieta Sozańska SJK. Osoby, które wyrażają chęć uczestnictwa prosimy o połączenie się w dniu spotkania, kod: meet.google.com/hyu-ztoq-mry

Rozpoczęcie konferencji o godz.18.00. Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele religii

Doradca metodyczny

mgr Gabriela Rumińska

mgr Danuta Włoczewska

- doradcy metodyczni religii

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE