Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

W piątek 19.11.2021 w MDK odbyła się konferencja metodyczna „Edukacja włączająca w praktyce”. Jej organizatorem był Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy wydatnej współpracy Młodzieżowego Domu Kultury. Jej uczestnikami byli przedstawicieli Kuratorium Oświaty, JST, dyrektorzy szkól i placówek z Torunia oraz regionu.

 • img9
 • img8
 • img7
 • img6
 • img5
 • img4
 • img3
 • img2
 • img11
 • img10
 • img1

Swoimi osiągnięciami w obszarze edukacji włączającej podzielili się LO nr 7 im. Wandy Szuman – dyr. E. Mastalerz oraz MDK – dyrektor Magdalena Illeczko.

O działaniu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą opowiedziała v-ce dyr. SP 26 Maja Niewiadomska, natomiast najnowszy projekt szkoleń z obszaru edukacji włączającej dla pracowników oświaty (nauczycieli) oraz KO i JST przedstawił dyrektor TODMiDN Witold Anusiak.

Najnowszy film Iwony Siekierzyńskiej „Amatorzy” był dobra ilustracją procesu właczenia jaki ma miejsce nie tylko w szkole, ale wszędzie obok nas.

Maciej Pasternak - doradca metodyczny kształcenia specjalnego

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE