Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 listopada 2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/15 odbędzie się konferencja dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, Kuratorium Oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek pn.

„Edukacja włączająca w praktyce”

Program Konferencji:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Stan edukacji włączającej w Polsce – Maciej Pasternak – doradca metodyczny.
 3. Przykłady dobrych praktyk:
  • Edukacja włączająca w VII LO w Toruniu – dyr. Ewa Mastalerz
  • Edukacja włączająca w MDK w Toruniu – dyr. Magdalena Illeczko
 4. Film fabularny –„Amatorzy” w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej – po filmie dyskusja: „Jak rozumieć włączenie?”
 5. Informacja o projektach z obszaru edukacji włączającej realizowanych w Toruniu i województwie:
  • Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – vice dyr. SP 26 – Maja Niewiadomska
  • Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim – dyr. TODMiDN Witold Anusiak

Czas trwania Konferencji godz. 13.00 – 15.30. Ze względów organizacyjno-sanitarnych prosimy o zapisy poprzez formularz tutaj do 17 listopada 2021 r.

Organizatorzy: Maciej Pasternak, Witold Anusiak

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE