Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

22.11.2021 r. godz. 17:00, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

  • Realizacja Podstawy Programowej przez ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Problemy z realizacją podstawy i sposoby ich rozwiązywania – wymiana doświadczeń, dyskusja.

Rozpoczęcie spotkania o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak - doradca metodyczny kształcenia specjalnego, koordynator sieci

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE