Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

23.11.2021 r. godz. 16:00, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Stan edukacji włączającej w Polsce – Maciej Pasternak – doradca metodyczny.
 3. Przykłady dobrych praktyk:
  - Edukacja włączająca w VII LO w Toruniu
  - Edukacja włączająca w MDK w Toruniu
 4. Film fabularny –„Amatorzy” w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej – po filmie dyskusja: „Jak rozumieć włączenie?”.
 5. Informacja o projektach z obszaru edukacji włączającej realizowanych w Toruniu i województwie:
  - Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą SP 26,
  - Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim.

Ze względów organizacyjno-sanitarnych prosimy o zapisy poprzez formularz do 21 listopada 2021 r.

Rozpoczęcie konferencji o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele szkół i placówek ze wszystkich poziomów edukacyjnych

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak - doradca metodyczny kształcenia specjalnego

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE