Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli będący realizatorem projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleń organizowanych przez naszą placówkę.

W ramach grantu, każdy jego uczestnik może wziąć udział w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych oraz skorzystać z indywidualnego wsparcia.

Moduły szkoleniowe pt. "Metodyka edukacji zdalnej" oraz "Zintegrowana Platforma Edukacyjna" są modułami obowiązkowymi dla uczestników grantu.

Poza tym można wybrać minimum trzy moduły szkoleniowe, którymi Pani/Pan jest zainteresowana/y spośród podanych dalej propozycji.

Wszystkie szkolenia będą przeprowadzone do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022.

Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty nabycia nowych kompetencji społeczno-cyfrowych.

Kliknij, aby przejść do formularza rejestracji.

Uwaga !

Aby wziąć udział w szkoleniach niezbędne jest wypełnienie i przesłanie papierowej wersji dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy.
  • Oświadczenie uczestnika projektu.
  • Regulamin rekrutacji.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE