Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

 

Opis alternatywny grafiki promującej konferencję pt. Co i jak naprawić po pandemii (PDF 183 KB)

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zapraszają na konferencję online: Co i jak naprawić po pandemii – wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne szkoły w sytuacji kryzysowej. Konferencja odbędzie się 25 sierpnia (środa) 2021 r. w godzinach 14.30-16.40. Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką.

W trakcie konferencji zostaną podjęte zagadnienia dotyczące działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią, co wpisuje się w ustalone, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Doświadczeni prelegenci przedstawią możliwości skutecznego rozpoznawania problemów wychowawczych i rozwojowych uczniów, wzmożonych w trakcie nauki zdalnej wywołanej pandemią. Przybliżą także sposoby zapobiegania eskalacji trudności i zaproponują sprawdzone rozwiązania ułatwiające wychodzenie z sytuacji kryzysowej oraz pozwalające zaplanować efektywne i perspektywiczne działania szkół i placówek.

Program konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz rejestracyjny.

Informacje o prelegentach:

Sylwia Trafna-Jurkiewicz

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku i specjalizacji pedagogika resocjalizacyjna. W 2013 r. ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Natomiast w 2014 r. ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w pracy z rodzinami naturalnymi i zastępczymi z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z osobami w kryzysie, z doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie, z uzależnionymi od środków psychoaktywnych, z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz z osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Od kilku lat zdobywa doświadczenie zawodowe w pracy socjalnej z pacjentami, mającymi problemy natury psychicznej oraz ich rodzinami na psychiatrycznych oddziałach dziennych i całodobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.
Od 2017 r. jest wykładowcą na kierunku Pedagogika o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika sądowniczo-penitencjarna i interwencja kryzysowa w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Bydgoszczy. W latach 2019-2021 pełniła funkcję koordynatora praktyk zawodowych i pedagogicznych. W latach 2015-2019 była członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Toruniu. Realizowała szkolenia edukacyjne i programy edukacyjno-terapeutyczne.

Beata Pikulska-Dumińska

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół nr 1 w Ciechocinku pracujący z dziećmi chorymi w Zespole Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Szpitalu we Włocławku. Wcześniej dyrektor Szkoły w Wieńcu Zdroju dla dzieci przewlekle chorych, nauczyciel specjalista, logopeda współpracujący od wielu lat z PZG w Bydgoszczy i Toruniu, prowadzący Punkt Logopedyczny Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem we Włocławku. Autor Programu Rozwijającego Zdolności Poznawcze Dzieci, którym pracowało ponad 600 nauczycieli.

Magdalena Ostrowska

Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny w klasie, Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny wczesnego dzieciństwa, Trener Myślenia Krytycznego, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem dydaktycznym i wychowawczym, logopeda, Trener Biznesu, ambasador Roku Relacji, prelegent na konferencjach z obszaru edukacji.

Współautor e-podręczników, metodyk. Prowadzi certyfikację placówek oświatowych „Przyjaciele Pozytywnej Dyscypliny”. Po kursie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Specjalizuje się w prowadzeniu innowacyjnych metod nauczania, współpracuje z nauczycielami z całej Polski nad wdrażaniem innowacyjnych metod.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE