Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Tegoroczna edycja Toruńskich Dni Kariery organizowana w terminie 9-13 listopada 2020 r., z uwagi na zagrożenie epidemiczne, została przeniesiona do sieci.

Inauguracja wydarzenia odbędzie się on-line w formie konferencji. Dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych został przygotowany materiał w postaci filmów i prezentacji. W założeniu będzie to materiał, który posłuży nauczycielowi/doradcy zawodowemu do przeprowadzenia dyskusji o przyszłości zawodowej na lekcjach doradztwa zawodowego lub przedsiębiorczości.

Dodatkowo doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia będą pełnili dyżur telefoniczny.

Poniżej link do rejestracji udziału w wydarzeniu:
https://forms.gle/YW4akGnhAvwKWbd8A

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE