Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Lekcje matematyki dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole przez Elżbietę Kwiecińską – nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu, doradca metodyczny – szkoły podstawowe w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Tematyka lekcji matematyki dla klasy 5:

Lekcja 1. Ułamki dziesiętne (24.03.2020) https://youtu.be/cOoNseaOiu0
Lekcja 2. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (24.03.2020) https://youtu.be/ILvU8NO56tc
Lekcja 3. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych (31.03.2020) https://youtu.be/5l92WgY55zo
Lekcja 4. Równoległobok i romb (31.03.2020) https://youtu.be/wfY_CpAQO-Y
Lekcja 5. Trapez (21.04.2020) https://youtu.be/2ORwxp5PqEw
Lekcja 6. Trójkąty (21.04.2020) https://youtu.be/h3G-jEPPxN0
Lekcja 7. Jednostki długości i pola (28.04.2020) https://youtu.be/UB4hyQ2Tpqo
Lekcja 8. Kalendarz i zegar (28.04.2020) https://youtu.be/68uTWP8tOAQ
Lekcja 9. Liczby całkowite https://youtu.be/m3OdOHqgO6I
Lekcja 10. Dodawanie liczb całkowitych https://youtu.be/vk0L5cLKTg4
Lekcja 11. Odejmowanie liczb całkowitych (12.05.2020) https://youtu.be/JghQ35Rfb2Y
Lekcja 12. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych (19.05.2020) https://youtu.be/LYhqZeBsFh8
Lekcja 13. Bryły i objętość (2.06.2020) https://youtu.be/fa-I5ON9AWc

Tematyka lekcji matematyki dla klasy 7:

Lekcja 1. Równania (25.03.2020) https://youtu.be/EeabTKYzVUA
Lekcja 2. Zadania tekstowe (25.03.2020) https://youtu.be/JxLqaM0AQX4
Lekcja 3. Zadania tekstowe cd. (1.04.2020) https://youtu.be/vFtsMbdg6HI
Lekcja 4. Przekształcanie wzorów (1.04.2020) https://youtu.be/miWbZXgQZTQ
Lekcja 5. Własności trójkątów, czworokątów oraz twierdzenie Pitagorasa (15.04.2020) https://youtu.be/AZE6wKB8EoA
Lekcja 6. Własności trójkątów, czworokątów oraz twierdzenie Pitagorasa cd. (15.04.2020) https://youtu.be/peCr0S411Q8
Lekcja 7. Własności trójkąta o kątach: 45°, 45°, 90°. (22.04.2020) https://youtu.be/_UepViEPS5c
Lekcja 8. Własności trójkąta o kątach: 30°, 60°, 90°. (22.04.2020) https://youtu.be/hNBmJAr0zfY
Lekcja 9. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa (29.04.2020) https://youtu.be/4xqPb1dBlTM
Lekcja 10. Potęgi o wykładniku naturalnym (29.04.2020) https://youtu.be/smfBGEWlf2g
Lekcja 11. Własności potęg o wykładniku naturalnym https://youtu.be/DvGmlwX3TFU
Lekcja 12. Własności potęg o wykładniku naturalnym cd. https://youtu.be/QfScZyMztHE
Lekcja 13. Notacja wykładnicza (12.05.2020) https://youtu.be/AomL9T0A8Mo
Lekcja 14. Pierwiastki (19.05.2020) https://youtu.be/7tUj0pl3-O8
Lekcja 15. Pierwiastki i ich własności (2.06.2020) https://youtu.be/OgGF7Se27mk

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE