Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

W roku szkolnym 2020/2021 odbywa się:

  • XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.
  • XIV edycja konkursu "Młody Innowator 2020/2021" – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
  • V Olimpiada Statystyczna (GUS i PTS).

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE