Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy szkoły podstawowe (z terenów poniżej 50 tys. mieszkańców) do wzięcia udziału w nowym projekcie poświęconym globalnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatycznymi „Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole”. Nie zniechęcamy się trwającą epidemią i nie chcemy z tego powodu zaniedbywać ważnych tematów!

Działania projektowe zaczynamy szkoleniem dla nauczycieli, którzy współpracują z samorządami szkolnymi. Dwudniowe szkolenie odbędzie się w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (lub online, jeśli sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli).

Projekt jest bezpłatny a podobne działania realizowaliśmy już w warszawskich podstawówkach i spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem wśród uczniów i całych społeczności szkolnych.

Informacje o projekcie można znaleźć na naszej stronie: http://civispolonus.org.pl/projekt/odpowiedz-na-globalne-wyzwania-klimatyczne-zaczyna-sie-w-szkole/

Zapraszamy do zgłaszania się i liczymy na dobrą współpracę. Termin zgłoszeń upływa 22 września, ale decyduje również kolejność zgłoszeń.

Link do rekrutacji: https://odpowiedznaglobalnewyzwaniaklimatyczne.konfeo.com/pl/groups

FUNDACJA CIVIS POLONUS od 15 lat prowadzi szereg działań i projektów skierowanych na rozwijanie kompetencji społeczno-obywatelskich i partycypacji obywatelskiej w przestrzeni publicznej, w tym w szczególności dotyczących: samorządności uczniowskiej i Młodzieżowych Rad Gmin. Dzięki naszym działaniom ponad 9000 uczniów doświadczyło znaczącej samorządności uczniowskiej, przeszkoliliśmy 1700 nauczycieli z ponad 600 szkół. Więcej o działalności fundacji oraz realizowanych projektach można znaleźć na stronie http://civispolonus.org.pl/

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE