Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Uwaga! Zmiana terminu rekrutacji na 30 września 2013 r. (poniedziałek).

Test pisemny - godz. 9.00, sala nr II, CKU TODMiDN
Rozmowa kwalifikacyjna - godz. 17.00, sekretariat CKU TODMiDN

Projekt będzie realizowany we współpracy z portugalską instytucją szkoleniową

CASA DA EDUCAÇÃO I Sapere Aude - Educação e Formação – Lizbona (Portugalia)

W ramach projektu 8-osobowa grupa pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, złożona z przedstawicieli kadry zarządzającej, konsultanta i doradców metodycznych, odbędzie tygodniową wizytę w organizacji partnerskiej.

Termin wymiany
23.03.2014 – 29.03.2014

Portugalski partner projektu, zapewnia szeroki dostęp do instytucji edukacyjnych, w których odbędą się wizyty partnerskie, spotkania, warsztaty, zgodnie z programem wymiany, kwalifikacjami, potrzebami i zainteresowaniami uczestników.

Cele projektu

  1. poznanie modelu kształcenia zawodowego nauczycieli w Portugalii (czas pracy, status nauczyciela, wynagrodzenia, urlopy, status doskonalenia zawodowego nauczycieli, kategorie awansu zawodowego w edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej),
  2. poznanie systemu edukacji w Portugalii (kierunków kształcenia, programów nauczania, metod pracy, bazy dydaktycznej, egzaminów zewnętrznych),
  3. poznanie oferty szkoleń dla nauczycieli,
  4. poznanie systemu doradztwa zawodowego,
  5. podniesienie standardów i jakości świadczonych usług doradczych i szkoleniowych dla nauczycieli w regionie kujawsko-pomorskim oraz w kraju,
  6. rozwój innowacyjnych działań w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym ICT,
  7. podniesienie umiejętności językowych uczestników wymiany (kadry zarządzającej, konsultantów i doradców metodycznych),
  8. poznanie kulturowego oraz przyrodniczego dziedzictwa Portugalii.

Projekt jest skierowany do przedstawicieli kadry zarządzającej, konsultantów i doradców metodycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Osoby zainteresowane wyjazdem zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Konsorcjum projektu

Koordynator

Flaga Polski

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Polska

www.metodycy.cku.torun.pl

Partnerzy

Flaga Portugalii

CASA DA EDUCAÇÃO I Sapere Aude - Educação e Formação – Lizbona (Portugalia)

www.casadaeducacao.pt

Oficjalna strona projektu

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE