Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Propozycja zabaw do przeprowadzenia w przedszkolu lub w domu z wykorzystaniem przedmiotów, które znajdują się "pod ręką". Są to zabawy wspierające rozwój dziecka w obszarze mowy, myślenia, pamięci, spostrzegania, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, małej motoryki.

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

Propozycje zabaw z wykorzystaniem guzików cz.1

Propozycje zabaw z wykorzystaniem guzików cz.2

Propozycje zabaw rozwijających mowę i sprawność manualną dziecka

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE