Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Uwaga! Zmiana terminu nadsyłania prac !!!

Termin składania prac: do 30 września 2020 r. w sekretariacie CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8, 87 – 100 Toruń z dopiskiem „100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w miejskim i powiatowym konkursie plastycznym z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Świętego Jana Pawła II.   

Celem konkursu jest pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II oraz pobudzenie młodego człowieka do naśladowania papieża Polaka  w codziennym życiu.

Cele szczegółowe:

 • ukazanie Św. Jana Pawła II jako autorytetu i wzoru do naśladowania;
 • poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II;
 • upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II;
 • rozwijanie zdolności plastycznych uczniów;
 • rozbudzanie kreatywności.

Regulamin konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kompozycji literniczej przedstawiającej hasło.

Kompozycja powinna być  stworzona z  małych lub dużych liter (może być szeroko rozumiana kaligrafia, iluminatorstwo czyli sztuka zdobienia średniowiecznych ksiąg, czcionki komputerowe, w tym czcionki graffiti) tworzących następujące hasło do wyboru:

 1. 100 rocznica urodzin Jana Pawła  II 
 2. Wadowice- tu wszystko się zaczęło
 3. Nie bój się… wypłyń na głębię !
 4. Musicie od siebie wymagać…

Technika:

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej, komputerowej lub w formie szablonu. Format prac: A3 i większy

Głównymi kryteriami oceniania prac będą:

 • walory artystyczne,
 • pomysłowość w interpretacji,

Prace będą oceniane w następujących  kategoriach wiekowych:

 • klasy IV - VI,
 • klasy VII - VIII,
 • klasy szkół ponadpodstawowych.

Każda praca może mieć tylko jednego autora - w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych. Każda praca powinna zawierać czytelny opis :

 • imię i nazwisko autora pracy, klasa;
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefon; 
 • adres, telefon i e-mail szkoły.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostają w posiadaniu organizatorów konkursu.

PRAWA DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC:

 1. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie pracy. 
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez organizatora.

Laureaci wyróżnionych prac o wynikach i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną.  

Adres organizatora:

CKU Toruński Ośrodek doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu 

Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń 

tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO: Udział w konkursie jest tożsamy z akceptacją zasad wykorzystania pracy plastycznej, danych osobowych autora oraz jego wizerunku do organizacji konkursu i wystawy pokonkursowej.

Organizatorzy: Gabriela Rumińska i Danuta Włoczewska

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE