Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szanowni Państwo,

przypominamy o możliwości zapisu uczniów na Konkurs Chemiczny (Ogólnopolski), który jest organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegóły zgłoszenia: http://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/zgloszenia

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród zaprzyjaźnionych nauczycieli chemii. Regulamin również jest dostępny na podanej wyżej stronie.

Osobne zadania są dla uczniów klas II a osobne dla klas III. Zakres nie wykracza poza PP i jest wskazany na cytowanej stronie.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE